"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-12-16

Så ser en jordbävning ut – utställning på Bildmuseet

NYHET Konstnären Christina McPhee uppmärksammar de sublima kvaliteterna i ett jordbävningslandskap – något som vi inte kan skåda med blotta ögat, men som vi vet finns där. Utställningen Carrizo Quartet – video suite visas på Bildmuseet 14 december 2005 –22 januari 2006

I september 2004 skakades Parkfield i USA av en jordbävning på magnitud 6.0 på richterskalan som gav forskarna chansen att samla in mängder av data. De använde informationen för att utveckla en bättre förståelse för jordbävningsbenägenheten i Kalifornien. Christina McPhee kombinerar vetenskapliga datavisualiseringar av jordbävningen i Parkfield med ljudåtergivning av jordbävningens hastighetsdata till ett stort arkiv av dokumentära videofilmer, foton och teckningar.

Christina McPhee är en multimediakonstnär som arbetar i Kalifornien. Hennes fältstudier inriktar sig på den seismiskt aktiva terrängen vid San Andreasförkastningen. Hon observerar Kaliforniens dynamiska geofysiska och kulturella gränsytor genom topologiska och tidsbaserade arbeten, gestaltade i dokumentär- och performativ video, storskaliga digitala montage, fotografi och teckningar. ”Carrizo Quartet” är videodelen av hennes multimediaprojekt "Carrizo Parkfield Diaries" (2004–2005) som nu visas på Bildmuseet. Konstnären länkar samman en psykologisk topologi av mänskliga traumatiska minnen med ett landskap bestående av jordbävningsdata och visuell dokumentation. Hela projektet är en platsstudie av San Andreasförkastningen i Kalifornien.

Förkastningen syns bäst på Carrizo Plain, som kallas "jordbävningsgeomorfologins Cadillac", 160 kilometer nordväst om Los Angeles. Förkastningen, som kom till i en kraftig jordbävning 1850, består av en stor, djup skåra i ökenlandskapet och ligger nära den torrlagda sjön Soda Lake. Sedan dess har förkastningen varit stilla, eller "låst" på Carrizo Plain. Nordväst om Carrizo ligger det lilla ranchsamhället Parkfield. Här är San Andreasförkastningen inte längre ett väl synligt landmärke, men förkastningen är aktiv här, eller "krypande" som man säger. Geologer har etablerat en internationell fältstation för att "fånga" en jordbävning genom att registrera data om markens rörelser och genom geomorfologiska studier.

Christina McPhee är född i Los Angeles, men uppvuxen på prärien i Nebraska, och hon har studerat måleri hos Philip Guston vid Boston University. Hennes arbeten har visats på museer och festivaler världen runt, bland andra Whitney Museum of American Art, prog:me Rio de Janeiro, ICA London och FILE Sao Paulo. På Sara Tecchia Gallery Roma i New York finns hennes verk representerade. Under december månad besöker Christina McPhee Humlab vid Umeå universitet för att delta i workshops och seminarier.

Utställningen "Carrizo Quartet" är ett samarbete mellan Bildmuseet och Humlab.

Christina McPhees hemsida: www.christinamcphee.net

För mer information

Patrik Svensson, föreståndare Humlab 
patrik.svensson@humlab.umu.se
090-786 79 13 eller

Monica von Stedingk, informationsansvarig Bildmuseet
monica.von.stedingk@bildmuseet.umu.se
090-786 56 08 

www.bildmuseet.umu.se

Öppettider: tisdag–lördag 12–16; söndag 12–17; måndagar stängt
Alltid fri entré på Bildmuseet

Redaktör: Carina Dahlberg