"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-06-17

Så tas magsårsbakteriens blåsor upp av magsäckens celler

NYHET En infektion med magsårsbakterien Helicobacter pylori kan orsaka magsår och magcancer. Helicobacter-bakterien släpper ifrån sig små blåsor, så kallade vesiklar, som ibland bär på sjukdomsframkallande egenskaper. I en studie som publiceras i tidskriften mBio kan forskare vid Umeå universitet nu visa hur det går till när cellerna tar upp vesiklarna.

– Det här är viktig kunskap för att vi i ett längre perspektiv ska kunna förstå och följa var de sjukdomsframkallande faktorerna tar vägen i cellerna och därmed också förstå hur bakteriernas vesiklar bidrar till sjukdomsutveckling, säger Anna Arnqvist, docent vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik, som har genomfört studien i samarbete med Richard Lundmark, forskare, vid samma institution, samt doktoranderna Annelie Olofsson och Lars Nygård Skalman.

De små vesiklarna som lossnar från bakteriernas yta består till största del av bakteriens ytterhölje, men även andra delar från bakteriens insida kan följa med då vesikeln bildas. Vesiklarna kan fästa till omgivningen och när de finns i kroppen kan de även fästa till kroppens celler där de ibland tas upp. På senare år har mycket forskningen riktats mot bakteriernas vesiklar, eftersom de bär på många av de molekyler som kan påverka värdceller och ibland orsakar sjukdom.

I ett tidigare arbete har forskare vid Umeå universitet analyserat sammansättningen hos vesiklar från magsårsbakterien Helicobacter pylori och de kunde då identifiera en rad faktorer som är kopplade till sjukdomsutveckling. De har bland annat visat att bakteriens vesiklar är bärare av proteiner som inte bara är kopplade till utveckling av magsår utan även magcancer. Anna Arnqvist anser att det viktigt att på cellulär och molekylär nivå förstå hur H. pylori-bakterien interagerar med celler i magen, eftersom det i sin tur kan förklara bakteriens sjukdomsframkallande effekt.

– Studien visar att dessa bakterier utnyttjar samma mekanismer som cellen normalt använder för att ta upp olika substanser, via så kallad endocytos. Det finns olika mekanismer som leder till att cellen tar upp olika substanser och vi visar nu att vesiklar från H. pylori främst tas upp via så kallad clathrin-medierad endocytos, men att de ibland tas upp via andra mekanismer. De lokala förhållandena i värdcellens membran ser ut att påverka hur vesiklarna tas upp. För att förstå hur upptaget av vesiklar går till fullt ut behövs dock mer forskning, säger Anna Arnqvist.

Hon berättar vidare att studien inte bara har gett svar på vilken transportväg H. pylori använder för att vesiklarna ska komma in i värdcellerna, utan att den också har gett upphov till en ny lösning för att studera detta i ett bredare perspektiv. 

– Förutom forskningsresultaten har vi i det här projektet även utvecklat en ny teknik för att kvantifiera upptag av vesiklar eller andra substanser i celler, vilket kan vara av intresse för forskare med liknande frågeställningar, säger Anna Arnqvist.

För mer information om studien, kontakta gärna: Anna Arnqvist, docent vid institutionen för medicinsk kemi och biofysik.Telefon: 070-636 99 83
E-post: anna.arnqvist@medchem.umu.se

Läs artikeln i mBio

Originalpublikation:
Annelie Olofsson, Lars Nygård Skalman, Ikenna Obi, Richard Lundmark, Anna Arnqvist 2014. Uptake of Helicobacter pylori vesicles is facilitated by clathrin-dependent and clathrin-independent pathways. mBio 5, e00979-14.

Redaktör: Mattias Grundström Mitz