"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-04-08

Såddpengar sår frön till nya doktorander i Företagsforskarskolan

NYHET – Grattis till er alla som har fått såddpengar! Nu är det viktigt att ni skriver en riktigt bra ansökan och jag finns här för att coacha på vägen bland annat genom detta informationsmöte, inleder professor Anna Linusson, föreståndare för Företagsforskarskolan vid Umeå universitet.

Text: Ingrid Söderbergh

Den 27 februari samlades de elva forskare vid Umeå universitet som fått såddpengar från Företagsforskarskolan för en informationsträff i Universitetsklubben under en sen snöig eftermiddag.

Såddpengar är upp till 50 000 kronor som forskaren beviljats av Företagsforskarskolan och kan användas till att etablera nya samarbeten med målet att lämna in en full ansökan till Företagsforskarskolans utlysning av doktorandresurser. Man kan förstås även söka en doktorandresurs utan att ha såddpengar.

– Det som är viktigast i er ansökan är den vetenskapliga kvaliteten och potentialen i projektet, betydelsen för den externa parten samt betydelsen av framtida resultat för samhället. Ansökan bör inte vara för vag, men skriv inte heller exakt vad doktoranden ska göra under de fyra åren, det är en forskarutbildning och resans riktning kan ju ändras på vägen, berättar Anna Linusson.

De elva forskarna som samlats var en frågvis, pigg skara från olika ämnesområden: kemi, sociologi, psykologi, tillämpad fysik och elektronik, undervisning och lärande, medicin, ekologi och ekonomi. Alla forskare fick en kvart på sig för att muntligt presentera sin projektidé och hur långt de kommit i processen. De flesta hade stött på problem av olika art.

Ett vanligt huvudbry visade sig vara att företag visat stort intresse för själva forskningsfrågan, men var mer tveksamma om de vill gå in med pengar i ett projekt. Ett annat exempel var en organisation som var tveksam att medverka eftersom resultaten eventuellt skulle bli negativa. Det fanns också forskare som hade problem med att matcha sin forskningsidé mot ett företag. Andra kämpade med att komma i kontakt med rätt personer eller att företag plötsligt hoppade av och man fick börja om från ruta noll.

– Det är här såddpengarna kommer in och kan användas till exempelvis resor, för workshops eller som ersättning för tid, och kan disponeras fram till sista ansökningsdag för utlysningen av doktorandresurser i år, säger Anna Linusson.

Ansökningsomgång öppnar 15 april och stänger i början av oktober. Finansieringen från en extern part behöver inte vara klar, men ett Letter of intent från den externa parten behövs.

– Detta dokument visar att den externa parten är med på banan, säger Anna Linusson.

Såddpengarna behöver nödvändigtvis inte leda till ett projekt i slutänden. Man måste dock ha gjort ett anständigt försök, menar Anna Linusson.

– Alla forskare som fått såddpengar måste skriva en rapport över vad de använde pengarna till. I rapporten kan man formulera aktiviteternas relevans och att man verkligen jobbade hårt och på ett produktivt sätt för att lyckas. Även om man inte lyckas denna omgång så har man i alla fall nått ut i samhället och övat på förhandling med företag och organisationer.

Vad händer sedan?

När utlysningen stängs blir ansökningarna granskade och styrelsen för Företagsforskarskolan fattar beslut om vilka som blir beviljade. Styrelsen består av tre externa ledamöter och en person från varje fakultet vid Umeå universitet. De projekt som blir godkända ska i nästa steg nå en finansiell överenskommelse med sin externa partner innan en doktorand rekryteras.

–  Ingen doktorand ska finnas i åtanke redan när ansökan skrivs. Det sker en öppen utlysning i konkurrens, vi vill ha de bästa kandidaterna till doktorandtjänsterna inom Företagsforskarskolan, precis som för resten av universitetet, säger Anna Linusson.

Om Företagsforskarskolan:

Företagsforskarskolans hemsida

 

För mer information om Företagsforskarskolan, kontakta gärna: