"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-06-15

Safety and Security Center i KBC-huset invigt

NYHET Safety and Security Center är uppbyggt på de spetskompetenser inom säkerhet och sårbarhet som finns i Umeå. Centret bygger organisatoriskt på ett samarbete med European CBRNE Center och Kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM) vid enheten för kirurgi.

Prorektor Ulf Edlund invigde Safety and Security Center i KBC-huset på Umeå universitet. Här tillsammans med Dzenan Sahovic, föreståndare för European CBRNE Center (t.v.), och professor Ulf Björnstig från Kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM) vid enheten för kirurgi (t.h.).
Foto: Mattias Pettersson

– Att dessa två centrum får en fysisk mötesplats i KBC-huset lovar mycket gott. Här kommer att bedrivas forskning och utbildning över gränserna mellan institutioner och fakulteter och på så sätt skapas kreativitet och kunskap, sa prorektor Ulf Edlund i sitt invigningstal.

I Umeå finns en koncentration av olika typer av spetskompetens, vars motsvarighet inte står att finna i övriga Europa, inom områdena säkerhet och sårbarhet. Detta gäller speciellt de områden som inbegriper forskning, utbildning och träning mot incidenter, där farliga ämnen är inblandade. Dessa ämnen går under beteckningen CBRNE, vilket innefattar (C) kemiska, (B) biologiska, (R) radioaktiva, (N) nukleära och (E) explosiva ämnen.

European CBRNE Centre

Centret samordnar och vidareutvecklar forskning och utbildning om hur vi skyddar samhället mot incidenter, där farliga ämnen är inbladade. European CRBNE Center är länken mellan Umeå universitet och den omgivande världen för samverkan såväl nationellt som internationellt med myndigheter och företag som arbetar inom det civila säkerhetsområdet.
Centret är ett partnerskap mellan Umeå universitet, Totalförsvarets forskningsinstitut, Västerbottens läns landsting, Fortifikationsverket och Totalförsvarets skyddscentrum.

Kunskapscentrum för katastrofmedicin (KcKM)

Socialstyrelsen har inrättat ett antal kunskapscentra som utvecklar, bevakar och samordnar kunskap om krisberedskap inom det medicinska fältet. KcKM i Umeå arbetar i med att begränsa skador vid allvarliga händelser inom transportområdet och utvärdera metoder för isolering och värmning vid hypotermi (hypotermi innebär att en organisms kroppstemperatur, som följd av nedkylning, understiger gränsen för vad som krävs för att upprätthålla ämnesomsättning och andra kroppsfunktioner. Motsatsen till hypotermi är värmeslag.)

Redaktör: Stefan Lybeck