"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-06-07 Uppdaterad: 2022-05-25, 09:50

Sakernas internet – mycket mer än sensorer och smarta bilar

NYHET Sakernas internet eller Internet of Things (IoT), blir en allt vanligare del av våra liv. Från enkla saker som att robotdammsugaren håller koll på att katten kommit hem eller kylskåp som påminner oss om att mjölken är slut till att vara viktiga delar i stora industriella processer. Inom näringslivet kan IoT påverka såväl arbetssätt och organisation som strukturer och kultur, något som Viktor Mähler, doktorand vid Institutionen för informatik på Umeå universitet, visar på i sin avhandling.

Text: Magnus Mikaelsson

Implementeringen av IoT-system i en organisation kan fungera som en katalysator och möjliggörare av digital transformation sett ur ett större perspektiv.

– Förutom de direkta effekterna av införandet av ett IoT-system i en verksamhet – t ex sensorer som samlar in relevant data för att kontrollera en specifik process – får implementationen ofta andra, indirekta effekter, på både organisationen och på människorna som arbetar i den, berättar Viktor Mähler.

IoT-systemet kan generera stora mängder data som i sin tur kan leda vidare och både ge ny relevant information och påvisa nya möjligheter men som också kan leda till andra frågeställningar och nya utmaningar.

– Implementeringen av IoT-system i en organisation kan fungera som en katalysator och möjliggörare av digital transformation sett ur ett större perspektiv. Tillgång till data som tidigare varit svår, ibland omöjlig att samla in, kan t ex ge en företagsledningen nya insikter som kan fungera som beslutsstöd i strategiska och på så sätt skapa nya värden, säger Viktor Mähler.

Samtidigt som IoT-implementationer kan effektivisera, förenkla och utveckla såväl processer som verksamheter och organisationer så finns det utmaningar som behöver belysas och arbetas igenom för att få bästa möjliga resultat och minimera risken för konflikter och spänningar. Transparens och delad förståelse för de både direkta och indirekta effekter som införandet kommer att ge kan i många fall vara avgörande för ett lyckat resultat.

– Ökad förståelse hos både ledning och personal kring hur implementationen kommer att påverka, på både organisations- och personnivå, minskar riskerna för såväl missförstånd och potentiellt motstånd som ökad osäkerhet och stress, berättar Viktor Mähler.

Avhandlingen pekar också på att det ofta råder brist på data, information och forskning kring de samhällsvetenskapliga aspekterna av IoT; hur människor som använder eller ”utsätts” för tekniken faktiskt påverkas.

– Genom att belysa både akademiska och praktiska aspekter av hur IoT-implementationer kan påverka en organisation hoppas jag att avhandlingen kan bli användbar för såväl offentliga verksamheter och aktörer inom privat sektor som för andra forskare, avslutar Viktor Mähler.

Läs hela avhandlingen. 

Om disputationen

Fredag den 10 juni försvarar Viktor Mähler, Institutionen för informatik vid Umeå universitet sin avhandling med titeln Succeeding Implementation – The Internet of Things as a Digitally Transformative Technology. Opponent är professor Karin Hedström, Örebro Universitet.

Disputationen hålls kl 9.00 i Triple Helix, Universitetsledningshuset.

Avhandlingen kommer att försvaras på engelska.