"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-06-30

Säkrare analyser av vattenkvaliteten i öst

NYHET Vattenkvaliteten längs floderna Daugava och Nemanus som rinner ut i Östersjön har inte kunnat mätas på ett tillförlitligt sätt. Forskare vid Umeå universitet har under det senaste året hjälpt personalen på laboratorierna och analyserna är nu på väg att bli betydligt säkrare.

Projektet ingår i Naturvårdsverkets program för gränsöverskridande vatten öster om Östersjön. Programmet går ut på att stödja samarbetet mellan de länder som delar floderna, d.v.s. Ryssland, Vitryssland, Lettland och Litauen.

Analytisk kemi vid Umeå universitet har inom programmet arbetat med att utveckla kvalitetsarbetet på miljölaboratorier längs de två floderna. De har inventerat och besökt samtliga laboratorier samt genomfört en så kallad interkalibrering. En interkalibrering är nödvändig för att det ska vara möjligt att jämföra provdata från de olika laboratorierna.

William Larsson och Lars Lundmark, analystisk kemi, redovisade nyligen resultaten av interkalibreringen på en avslutande workshop i Vitbesk i Vitryssland. Många av laboratierna, speciellt de från de baltiska staterna, där man nu använder ny utrustning, visade goda resultat. Fortfarande finns osäkra resultat från några laboratorier. Det antas bero bland annat på att det saknas medel att använda kostbara referensmaterial för kalibrering, samt att standarden för kvalitetskontroll övervakas av egna organ som inte är anslutna till det Europeiska systemet.

På workshopen redogjorde även Eva Skjöld, Stockholms universitet, för hur interkalibrering görs i Sverige. Thomas Liljedahl, Marksaneringscentrum Norr, miljökemi vid Umeå universitet, berätade om riskbedömning och sanering av förorenade markområden i Sverige.
– De inblandade från Vitryssland, Ryssland, Litauen och Lettland är nöjda med vad som kommit fram genom projektet. Vi har också tagit fram planer på hur vi tillsammans ska gå vidare, säger Thomas Liljedahl.

Projektet väntas leda till en ökande samverkan och förbättrade möjligheter till övervakning av vattenkvalitén i gemensamma vattenområden inklusive Östersjön.

Målet med Naturvårdsverkets program är att vattenresurserna i framtiden ska kunna användas på ett hållbart sätt. Länderna har i förlängningen för avsikt att bilda gemensamma vattenkommissioner. Naturvårdsverket har stött samarbetet sedan 1997.

Frågor kan ställas till

William Larsson, Analytisk kemi, Umeå universitet, telefon 090-786 55 52, william.larsson@chem.umu.se, eller till projektsamordnare Jan Olsson, Naturvårdsverket, tel 08-698 10 51

Länk till projektet med mer information nedan:
Kvalitetsarbete på miljölaboratorier för analyserna av vattenmiljön i floderna Nemunas och Daugavas avrinningsområden

Redaktör: Karin Wikman