"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-12-01

Samarbete kring e-learning med Bolivia

NYHET Två representanter från Bolivia har besökt Umeå för att studera e-lärande i Sverige och samtidigt få berätta mer om arbetet i regionen kring La Paz. Besöket är en del av det samarbete som Institutionen för Informatik och Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet haft sedan 2007 kring e-lärande med universitet i Bolivia.

Fatima Dolz, dekan, och Jorge Teran, professor, som båda arbetar på Informatics på fakulteten för Science and technology vid UMSA, Universidad Mayor de San Andres i La Paz, Bolivia, är mycket glada över samarbetet man har med Umeå universitet, där kontaktpersonerna varit Carl Johan Orre, institutionen för Informatik och Ulf Stödberg från Pedagogiska institutionen.

Syftet med utbytet är att utbyta erfarenhet, metoder och nya pedagogiska tekniker för att höja kvaliteten på den e-learning som de båda universiteten bedriver. E-lärande spelar en nyckelroll för den framtida utvecklingen både i Sverige och Bolivia och genom att lära av varandras utbildningar och samverka i olika projekt vill man ge ett bättre underlag för e-learning vid de båda universiteten.

– Vi är här för att lära känna varandra bättre och vi vill tillsammans hitta rätta vägar för samarbete och utbyte, förklarar Jorge Teran.

–Vi siktar nu på ett avtal för samarbetet som kan gå igång från 2013, berättar Carl-Johan Orre från Informatik.

Under besöket i Sverige har Fatima Dolz och Jorge Teran studerat utbildningsförhållanden i både Umeå och Lycksele, samt hållit egna presentationer inför lärare och pedagoger vid Umeå universitet.

På bilden ovan: Fatima Dolz, dekan, och Jorge Teran, professor, har besökt Umeå universitet för samarbete kring e-learning. Här tillsammans med Ulf Stödberg, Pedagogiska institutionen, och Carl-Johan Orre, institutionen för Informatik.

Redaktör: Mikael Hansson