"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-03-01

Samarbete kring forskning om urfolk i Sverige och Botswana

NYHET Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, får 1 850 000 kr av Sida för forskningssamarbete med Centre for San Studies vid University of Botswana.

Det finns uppenbara paralleller mellan samer i Sverige och sanfolket i Botswana. Historiskt sett har båda urfolken erfarenhet av kolonisation och på många sätt befinner sig samerna och sanfolket även idag i en likartad situation.
– Språk i ett besvärligt läge, kultur som behöver stöd, litet självbestämmande och en lagstiftning som många gånger försvårar. En annan parallell är att det de facto finns forskningscentra för urfolk i både Sverige och Botswana, och det är vi som nu ska samarbeta, säger professor Peter Sköld som leder den svenska delen av projektet.

Förutom att bygga upp ett långsiktigt samarbete kommer Centrum för samisk forskning och Centre for San Studies vid University of Botswana tillsammans att undersöka vilken funktion och betydelse forskningen har haft för urfolken i de två länderna. Det blir en vetenskaplig utvärderingen av de två folkens erfarenheter av forskning. Vilka har formulerat forskningsfrågorna och med vilket syfte? Hur har kommunikationen mellan forskarna och urfolken skett? Har resultaten återförts och på vilka sätt har de haft betydelse för urfolken? Projektet syftar till att bygga upp långsiktiga samarbetsformer som drar nytta av de utvärderande resultat som produceras.

Projektet Sustainable Development for Indigenous peoples – a Collaborative Sweden-Botswana Research Infrastructure Project är finansierat av Sida (Styrelsen för internationellt utvecklingssamarbete) och kommer att pågå fram till 2013.

Peter Sköld är professor i historia och föreståndare vid Centrum för samisk forskning, Umeå universitet. Han är också forskningsledare för en av Umeå universitets starka forskningsmiljöer, Nordliga studier.
Pressbild

Kontaktinformation

Professor Peter sköldCentrum för samisk forskning, Umeå universitet.E-post: peter.skold@cesam.umu.se
Tel: 090-786 63 47

Redaktör: Helena Vejbrink