"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-09-28

Samarbete med SVT inleder manusutbildningens tv-år

NYHET Studenterna på Umeå universitets nya manusutbildning för film och tv har påbörjat utbildningens andra år – tv-året. Därmed inleder utbildningen ett samarbete med Sveriges Television kring tv-dramatik.

– Sveriges television är en av våra viktiga samarbetspartners inför det andra årets satsning på tv-dramatik, berättar manusutbildningens konstnärlige ledare Claes-Göran Lillieborg.

Under det kommande läsåret kommer manusutbildningen också samarbeta med tv-bolag i våra grannländer, närmast den finska tv:n. Redan nu samarbetar man också med flera av de produktionsbolag som producerar för television i de nordiska länderna.
– Vi arbetar alltid under så realistiska förhållanden som möjligt, ofta i samarbete med externa uppdragsgivare, förklarar Lillieborg. De färdiga projekten bedöms också av professionellt verksamma. I samband med terminsstarten invigdes tv-året med ett besök av Sveriges Televisions genrechef för Drama, Gunnar Carlsson, som höll en uppskattad föreläsning om Sveriges Televisions dramaproduktion i allmänhet och om manusförfattarens roll på företaget i synnerhet.

Under det kommande läsåret kommer fler medarbetare från SVT att besöka utbildningen och berätta om produktionerna men också om arbetsvillkoren inom tv-området. På regional nivå inleddes samarbetet igår den 27 september då manusstudenterna besökte Sveriges television i Umeå för att ta del av den produktion som sker i Sveriges televisions nordligaste produktionsregion. Programcheferna Karin Alfredsson och Joakim Sandberg introducerade verksamheten och startade ett spännande samarbetsprojekt med manusutbildningen.
– Jag hoppas att det samarbetsprojektet ska vara inledningen på ett kontinuerligt samarbete mellan universitetet och Sveriges Television Nord, säger Claes-Göran Lillieborg.

För mer information eller intervju, kontakta gärnaClaes-Göran Lillieborg,Mobil 0708-23 88 14Arb 090-786 63 14
E-post: claes.lillieborg@littvet.umu.se

Redaktör: Helena Vejbrink