"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-05-27

Samarbete mellan kvinnliga teknologer och yrkesverksamma jubilerar

NYHET Den 28 maj träffas 60 yrkesverksamma kvinnliga mentorer och kvinnliga teknologer. Då firar nämligen Tekniska högskolans satsning på mentorskap tio år. Utvärderingar har visat att mentorskapet utvecklar deltagarna både på det personliga och yrkesmässiga planet.

Tekniska högskolan vill med projektet förbereda studenterna för deras framtida arbetsmarknad och öka deras förståelse för vad som efterfrågas i arbetslivet. Mentorerna får en inblick i universitetets verksamhet och samtidigt som de får möjlighet att utveckla sin egen kompetens.

Totalt har 250 personer, hälften kvinnliga teknologer, och hälften kvinnliga mentorer från näringslivet eller den offentliga sektorn i Umeå, deltagit under de senaste tio åren. Docent Ulla Lindgren, som leder projektet, är en av två disputerade i landet på området mentorskap.

Mentorskap har visat sig vara en kostnadseffektiv metod för att stimulera samverkan mellan universitet och näringsliv. På sikt kan projektet bidra till utveckling av Umeås näringsliv och ökat samarbete med universitetet. När nu det tionde projektåret närmar sig sitt slut, samlas mentorer och adepter från det första till tionde året för att under trivsamma former dela minnen och blicka framåt.

Redaktör: Karin Wikman