"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Detta p.g.a. skyddsåtgärder vid cyberattacken den 2 maj. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-04-23

Samarbete mellan universitet och landsting kring viktiga framtidsfrågor

NYHET Ett nytt avtal om samverkan kring utbildningar – särskilt läkar- och tandläkarutbildningarna – samt klinisk medicinsk och odontologisk forskning, har nu tecknats av Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.

Rektor Lena Gustafsson och landstingsdirektör Anders Sylvan skriver under nya avtalet.

Det nya avtalet omfattar dessutom frågor som rör utveckling av hälso- och sjukvården och tandvården, samt hanteringen av de statliga ALF- och TUA-medlen som används till forskning och klinisk utbildning av läkare respektive tandläkare.

– Det är viktigt att vi stöttar varandra i de stora framtidsfrågorna som handlar om att utveckla forskningen och utbildningen, säkra tillgången på kvalificerad vårdpersonal och att fortsätta utveckla hälso- och sjukvården och tandvården. Det nya avtalet och våra nya former för samarbete ger oss goda möjligheter till det, säger Patrik Danielson, prodekan vid medicinska fakulteten och sammankallande i den universitets- och landstingsgemensamma arbetsgrupp som samordnat arbetet med det nya avtalet.

En rad nyheter i det nya avtalet

Ett nytt begrepp – universitetssjukvårdsenheter – införs och markerar en status som landstingets kliniker kan söka och erhålla efter prövning med inslag av utomstående expertgranskare. Klinikerna ska bland annat uppnå en viss nivå inom forskning, utbildning och samverkan samt vetenskapligt ledarskap, för att bli universitetssjukvårdsenheter. Begreppet universitetssjukvård har införts enligt krav i det nya nationella ALF-avtalet.

– De krav vi ställer på vår universitetssjukvård kommer att vara avgörande för hur vi står oss nationellt när vi så småningom, enligt det nya nationella avtalet, kommer att granskas och jämföras med de andra universitetssjukvårdsorterna, säger Mikael Wiberg, forsknings- och utbildningsdirektör vid Västerbottens läns landsting.
– Ersättningen från staten framöver hänger på att vi klarar den granskningen.

Nya former för samarbetet

Nytt är också att universitetet kommer att vara med i ledningen av universitetssjukvården. Samarbetet mellan universitet och landsting har tidigare hanterats av en samverkansstyrelse. Nu ska samarbetet utvecklas och universitetssjukvården ledas av nybildade Norrlands universitetssjukvårdsstyrelse, där landsting och universitet deltar på lika villkor och där även studenterna kommer att vara representerade.

– Universitetets delaktighet i ledningen av universitetssjukvården ser vi som en kvalitetshöjning av all dess verksamhet, såväl forskning och utbildning som hälso- och sjukvård, säger Anders Sylvan, landstingsdirektör.

Trots att det nationella avtalet inte kräver det, har universitetet och landstinget kommit överens i det nya regionala avtalet om att landstinget ska inbjudas att utse representanter inom de olika ledningsnivåerna vid universitetets medicinska fakultet.

– Helt enkelt för att vi också ser hur det förbättrar vår förmåga att leda och bedriva en effektiv verksamhet i nära samverkan med landstinget, säger Diana Berggren, dekan vid medicinska fakulteten.

Höga krav även på tandvården

Det nya avtalet är regionalt avtal för både det nya nationella ALF-avtalet från 1 januari 2015 och TUA-avtalet från 2005. Det senare ställer inte motsvarande krav på tandvården men Umeå universitet och Västerbottens läns landsting har valt att gå steget längre och även inkludera tandvården.

Per Tidehag, landstingets tandvårdschef, och Margareta Molin Thorén, universitetets prefekt vid institutionen för odontologi, ser båda mycket positivt på att samma höga krav kommer att ställas på universitetstandvård som på universitetssjukvård.

Detta regionala avtal säger att medicinska fakulteten och Norrlands universitetssjukhus ska utgöra ett nav i utvecklingen av klinisk forskning och utbildning inom de fyra norra landstingen. Det innebär ett stöd för och en nära koppling till utbildning och forskning vid sjukhusen i Sunderbyn, Östersund och Sundsvall. Nästa viktiga steg blir att förhandla så kallade ”hängavtal” med övriga tre landsting i norra sjukvårdsregionen där universitetet också bedriver forskning och utbildning.

Det nya regionala samverkansavtalet mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting undertecknades av rektor och landstingsdirektör den 14 april och börjar gälla 1 maj 2015.

ALF och TUA

ALF- och TUA-medel är pengar som staten betalar till vissa landsting. Pengarna ska gå till utbildning av läkare respektive tandläkare, samt till klinisk forskning. Hur dessa pengar ska användas bestäms gemensamt mellan Umeå universitet och Västerbottens läns landsting.

Mer att läsa

Medicinska fakultetens prodekan i nationell styrgrupp för ALF-avtalet

Redaktör: Lena Åminne