"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-10-13

Samarbete mellan Winternet och Umeå universitet fastställer fysiska krav på brandmän

NYHET Vilka fysiska krav måste ställas på svenska brandmän? Den frågan besvaras av två forskare vid Winternet och Umeå universitet i en unik rapport till Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB).

Rapporten ”Brandmannens fysiska förmåga” är den överlägset mest omfattande som gjorts i världen och bygger på ett tioårigt samarbete mellan Winternet i Boden och Umeå universitet. Resultaten ska ligga till grund för tester och rekrytering av svenska brandmän. Författare är Ann-Sofie Lindberg och Christer Malm, båda vid Winternet och enheten för Idrottsmedicin, Umeå universitet.

- Den viktigaste slutsatsen i den här rapporten är att vi måste intensifiera införandet av nya metoder så att arbetet som brandman inte är onödigt tungt, säger enhetschef Håkan Axelsson vid MSB.

Studien ska vara underlag i ett arbete som organisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och MSB har påbörjat för att ta fram rutiner för rekrytering och förankra dem hos alla arbetsgivarföreträdare. Målet är att presentera en modell för rekrytering under våren 2012. Studien kan också användas som stöd för en varierad och individanpassad fysisk träning.

För mer information, kontakta gärna:

doktorand Ann-Sofie LindbergWinternet ekonomisk föreningtel. 0921-759 48
e-post ann-sofie.lindberg@winter-net.se

docent Christer Malm, Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap, Umeå universitet tel. 090-786 66 21 mobil 070–246 14 661
e-post christer.malm@idrott.umu.sechrister.malm@winter-net.se

Läs pressmeddelande och ladda hem rapporten via
MSB:s webbplats

Winternet är ett test-, rådgivnings-, forsknings- och utvecklingscentrum för idrott, friskvård, folkhälsa, hälsa och rehabilitering. Verksamheten drivs sedan 2006 i form av en ekonomisk förening med Bodens kommun, Norrbottens läns landsting och Norrbottens handelskammare som ägare. Läs mera på
webbsida