"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-24

Samarbete ska ge landets bästa lärarutbildning

NYHET Stockholms universitet och Umeå universitet startar ett nytt samarbetsprojekt.– Målet för oss båda är att kunna erbjuda studenterna landets bästa lärarutbildningar, säger Anders Fällström, vicerektor vid Umeå universitet.

– Vi är mycket glada över att ha startat det här utvecklingsprojektet tillsammans med Umeå universitet. Genom att dela erfarenheter och lära av varandra kommer vi hitta konkreta sätt att utveckla lärarutbildningarna, säger Anders Gustavsson, vicerektor vid Stockholms universitet.

Universiteten ska i projektet fokusera på tre olika områden: ännu högre kvalitet på examensarbeten, utveckling av den verksamhetsförlagda delen av utbildningen – den del som sker ute på skolor – samt ytterligare förbättringar av den utbildningsvetenskapliga kärnan, som bland annat innefattar didaktik och pedagogik.

Projektet bygger på att universiteten granskar varandras arbetssätt och resultat genom så kallad ”peer-review”. De två lärosätena ska till exempel med hjälp av synpunkter från kollegorna höja kvaliteten på examensarbeten och kursplaner.

Universiteten vill också dela med sig av sina erfarenheter från projektet. Därför kommer de att erbjuda öppna semiarier på lärosätena, där alla intresserade kan ta del av arbetet.
– Vi vill inspirera andra utbildningar vid Stockholms och Umeå universitet, men också vid andra lärosäten, att genomföra liknande utvecklingsprojekt, berättar Anders Fällström.

Projektet påbörjas under hösten 2012 och beräknas vara slut under vårterminen 2014.

För ytterligare information, kontakta gärna:

Anders Fällström, vicerektor vid Umeå universitet Telefon: 070-493 85 27
E-post: anders.fallstrom@adm.umu.se

Anders Gustavsson, vicerektor vid Stockholms universitet Telefon: 070-2208021
E-post: anders.gustavsson@su.se

Redaktör: Karin Wikman