"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-11-17

Samarbetet inom Konstnärligt campus är unikt i världen

NYHET Arkitekt Jana Revedin lämnade arbetet på det egna arkitektkontoret i Venedig när hon erbjöds tjänsten som programansvarig för Arkitekthögskolan vid Umeå universitet.– Att vara med och skapa framtidens arkitekthögskola kunde jag inte säga nej till. Det är en unik chans, säger hon.

Jana Revedin berättar entusiastiskt om Arki­tekthögskolan men även om mötet med Umeå. Hon är född och uppvuxen i Tyskland men bor sedan 20 år i Venedig.

– I Umeå har jag hittat tillbaka till mina nordliga rötter. Landskapet och ljuset är fan­tastiskt och respekten mellan människor unik, säger hon.

Jana pendlar regelbundet hem till sin man och två tonårsdöttrar i Venedig, men stannar allt längre perioder i Umeå. Tjänsten som pro­gramansvarig på Arkitekthögskolan beskriver hon som en dröm som blivit verklig.

– Det är ovanligt att man bygger upp en ny arkitektutbildning. Samarbetet inom Konst­närligt campus är unikt i världen. Här kan vi koppla ihop det konstnärliga med resursmed­vetenhet och forskning. Tänka fritt i nya banor, i nya miljöer och hitta nya infallsvinklar.

Utveckla arkitekturen

Jana Revedin påpekar att behovet av nytän­kande, för att utveckla arkitekturen, är stort och akut.

– Även om det kan tyckas att vår glob blivit mindre och mer begriplig via nya kommunika­tionsmöjligheter, blir den ständigt alltmer fat­tig och överbefolkad.

Det är i Indien, Asien och Afrika som de vikti­gaste uppgifterna för arkitekter kommer att finnas i framtiden. I en värld av snabb urbani­sering behöver, under de kommande 20 åren, ytterligare 2 miljarder människor bostäder an­passade till kulturen och miljön, konstaterar hon och tillägger:

– Som arkitekt måste man vilja arbeta för en bättre värld. Kunna lyssna och ställa frågor för att förstå vad världen handlar om. Vid Ar­kitekthögskolan vid Umeå universitet vill vi utbilda arkitekter med etiskt, estetiskt, politiskt, socialt och miljömässigt engagemang som kan möta utmaningarna i framtiden. Hållbarhet, resursmedvetenhet och internationella per­spektiv är därför centrala delar i utbildningen.

År 2006 skapade Jana Revedin ”Global Award for Sustainable Architecture”. Utmärkelsen de­las ut årligen för att lyfta fram fem arkitekter runt om i världen som framgångsrikt arbetar med hållbar utveckling. Varje år presenterar de sina arbeten under ett internationellt symposium och i en vandringsutställning. I boken Sustainable Design av Jana Revedin och Marie-Hélè­ ne Contal (2009) presenteras några av prista­garna. Jana Revedin leder dessutom The Locus Foundation med syfte att stimulera förnyelse, nätverk och diskussioner i ämnet hållbarhet.

Hållbar arkitektur

Via Global Award och Locus har hon byggt upp ett betydelsefullt, internationellt nätverk av yrkesverksamma arkitekter och forskare som arbetar för hållbar arkitektur. Dessa får nu Ar­kitekthögskolan vid Umeå universitet ta del av. Arbetet med det egna arkitektkontoret har hon, på grund av tidsbrist, överlämnat till sina an­ställda.

– Nyfikenhet inför framtiden och pionjär­anda präglar Arkitekthögskolan vid Umeå uni­versitet, vilket lockar studenter och lärare från hela världen hit, konstaterar Jana Revedin.

Text: Yvonne Rittvall
Foto: Johan Gunséus

Redaktör: Anette Olofsson