"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-07

Samarbetsavtal mellan UPSC och franskt institut

NYHET Umeå Plant Science Centre (UPSC) och INRA, det franska nationella institutet för jordbruksforskning, har slutit avtal om samverkan kring forskningen i växtbiologi. Syftet är att forskare vid de båda laboratorierna ska få fri tillgång till forskningsresultaten vid respektive enhet.

Från vänster: Thomas Moritz, SLU, Per Gardeström (skymd), UMU, och Guy Riba, näst högste chefen för INRA i Frankrike.I mitten: Catherine Bellini, UPSC & INRA, ansvarig för UPRA- samarbetet.
Sedan Anders Eriksson prefekt för institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi, SLU, Göran Samuelsson (skymd), föreståndare för UPSC, UMU, och närmast Ove Nilsson (SLU).

>Samarbetet handlar i synnerhet om överföring av kunskap och tekniker som rör studiet av modellväxterna backtrav och poppel. Ett annat mål är att stimulera och underlätta för främst yngre forskare vid de båda enheterna att arbeta och forska vid systerinstitutionen i det andra landet.

- Verksamheten vid UPSC och INRA kompletterar varandra på ett bra sätt, så båda parter kommer att tjäna på det här samverkansavtalet. INRA har, liksom UPSC, högt internationellt anseende, säger Göran Samuelsson, föreståndare vid UPSC.

De enheter vid INRA som omfattas av samarbetsavtalet är institutionen för växtbiologi och institutionen för skoglig genetik och ekologi, med laboratorier i Versailles, Bordeaux, Orléans och Nancy. Forskningsinriktningarna är växtbiologi, genomik, genetik, växtförädling, metabolism, cellbiologi och -utveckling. Vedbildning och växters sjukdomar är andra forskningsområden. Antalets anställda är omkring 300, bland dem 80 nydisputerade och doktorander.

Umeå Plant Science Centre bildades 1999, då institutionen för fysiologisk botanik vid Umeå universitet och institutionen för skoglig genetik och växtfysiologi vid SLU i Umeå flyttade till gemensamma lokaler och inledde samverkan. Nu är centret ett av de ledande i världen inom växtbiologi, växtfysiologi och skoglig genetik, och dess forskningsrön uppmärksammas regelbundet i ansedda forskningstidskrifter som Science och Nature. I början av året utsågs UPSC av tidskriften The Scientist till bästa arbetsplats utanför USA för nydisputerade. Antalet anställda vid UPSC är idag ungefär 160, däribland 46 doktorander och 34 postdoktorer. Forskargrupperna är 34 till antal.

För några veckor sedan undertecknades samarbetsavtalet mellan UPSC och INRA-institutionerna i Versailles. Från UPSC medverkade Göran Samuelsson, Catherine Bellini, Anders Ericsson och Ove Nilsson i samtalen i samband med avtalsskrivandet. Catherine Bellini – anställd vid INRA och numera verksam i Umeå – har haft en viktig roll i de diskussioner som nu lett fram till ett avtal. Diskussionsparter vid INRA har varit Roberto Bacilieri, Jean-Marc Guehl och Bernard Teyssendier de la Serve.

För mer information (UPSC):

Catherine Bellini
Catherine.Bellini@genfys.slu.se

Anders Ericsson
Anders.Ericsson@genfys.slu.se

Ove Nilsson
Ove.Nilsson@genfys.slu.se

Göran Samuelsson
Goran.Samuelsson@plantphys.umu.se

Redaktör: Karin Wikman