"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-12-17

Samarbetsavtal och kompetenscenter stärker samverkan med Volvo GTO

NYHET Volvo har invigt koncernens kompetenscenter vid fabriken i Umeå och ett samarbetsavtal har undertecknats med Umeå Universitet för närmare samarbete i framtiden.

Volvo lastvagnars fabrik i Umeå har utsetts till koncernens kompetenscentrum inom kärnprocesserna pressning, hyttsammansättning och ytbehandling. Att vara ett kompetenscentrum betyder att Volvos främsta kompetens inom metoder och tekniker inom dessa områden kommer att finnas i Umeå och att strategiska forsknings- och utvecklingssatsningar inom området koncentreras till kompetenscentret. Den 11 december invigdes den nya anläggningen ”Volvo Cab Competence Center”.

Ett samarbetsavtal med fokus på forskning, utbildning och innovation har slutits med Umeå Universitet. Forskare från UMIT har varit djupt engagerade i processen att matcha företagets långsiktiga utmaningar mot starka forsknings- och utbildningsområden vid Umeå universitet och ingår i den gemensamma styrgruppen som ska utveckla samarbetet vidare.

Ett första betydande resultat är projektet ”Finish Inspection and Quality Analysis” som adresserar automatiserad kvalitetskontroll i Volvos måleri utifrån statistisk analys av stora heterogena datamängder. Projektet, där Patrik Rydén, Jun Ya och Shafiq Ur Réhman deltar från Umeå Universitet, har en total budget på 14,5 miljoner kronor med stöd på 7,2 miljoner kronor från VINNOVA genom programmet Fordonsstrategisk Forskning och Innovation (FFI). Parallellt med det nya centret finns också ett Pilot Plant för experimentell testning och verifieringar nya produkt- och processlösningar. Denna i hög grad digitaliserade infrastruktur erbjuder en unik samarbetsplattform kring beräkningsvetenskapliga metoder och IT-lösningar för framtidens tillverkningsprocesser.

För ytterligare information:

Umeå universitet stärker samarbetet med Volvokoncernens hyttfabrik i Umeå

Sju miljoner till forskningsprojekt i samarbete med AB Volvo och Volvo Cars

Invigning av ’Cab Competence Center’ vid Volvo GTO Umeå

Redaktör: Mats Johansson