Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 28 mar, 2019 Uppdaterad: 27 mar, 2019, 14:56

Samband mellan självmordsförsök och blodsockerhormoner

NYHET Det finns tydliga kopplingar mellan kroppens nivåer av olika hormoner och särskilda aspekter av psykiska sjukdomar. Det visar en ny avhandling vid Umeå universitet. Det går även att se ändrade nivåer av insulin hos personer som har försökt ta sitt liv.

Text: Ola Nilsson

– Förståelsen för samspelet mellan psykisk ohälsa och substanser i kroppen har lett till flera viktiga framsteg. Men fortfarande är mycket okänt om exakt vilken roll vissa hormoner spelar. Att kartlägga det kan leda till att vi ytterligare kan förbättra behandlingen vid psykiska sjukdomar, säger Marie Bendix, doktorand i psykiatri vid Umeå universitet.

I sin avhandling har Marie Bendix studerat kopplingen mellan tre hormonella system och underliggande aspekter av förstämningssyndrom. Det handlar om personlighetsdrag, våld och psykiska symtom.

Från tidigare studier vet man att hormonet oxytocin, en signalsubstans som utsöndras av hypofysen, spelar roll för bland annat socialt beteende. Forskarna studerade om oxytocin är kopplat till personlighetsdrag som kan bidra till sociala svårigheter hos psykiatriska öppenvårdspatienter. Det visade sig att patienter som rapporterade ökad social oro och en tendens att undvika monotona aktiviteter, hade högre nivåer av oxytocin. Detta var särskilt tydligt hos män, där sambandet verkade vara stabil över tid.

Upp till varannan patient med förstämningssyndrom försöker ta sitt liv. Forskarna undersökte om patienter som hade gjort ett självmordsförsök hade förändrade nivåer av de blodsockerreglerande hormonerna insulin och glukagon jämfört med friska kontrollpersoner. Man undersökte också om användande av våld var kopplat till förändringar i dessa hormon. Det visade sig att personer som gjort självmordsförsök hade högre nivåer av insulin och lägre nivåer av glukagon. Detsamma gällde personer som varit mer våldsamma i vuxenlivet.

Vissa kvinnor har en ökad risk att utveckla psykoser och svåra depressioner efter förlossning. Detta kan ha samband med förändringar i könshormoner. Forskarna undersökte om kvinnor med postpartum psykos och depression hade förändrade halter av hormonerna allopregnanolon och progesteron jämfört med friska kvinnor.

Man kunde även studera förändringar i dessa hormon när kvinnorna tillfrisknade under behandling med könshormonet estradiol. Det gick att se att nivån av allopregnanolon minskade under behandlingen, vilket var något överraskande då allopregnanolon som behandling verkar ha en antidepressiv effekt. Patienterna hade även förändringar i kvoten mellan allopregnanolon och progesteron som kvarstod när kvinnorna hade tillfrisknat.

Avhandlingen bygger på en studie av oxytocin och personlighetsdrag hos 101 patienter på en psykiatrisk öppenvårdsmottagning (Studie 1). Blodsockerreglerande hormoner studerades på 28 patienter efter ett självmordsförsök och 19 friska kontrollpersoner. Dessutom studerades samband mellan hormonnivåerna och tidigare våld (Studie 2). Könshormoner studerades hos 14 kvinnor som hade psykos och depression efter förlossningen och efter fyra veckor när kvinnorna hade tillfrisknat under en behandling med estradiol. Nivåerna jämfördes med de hos 28 friska kontroller (Studie 3).

Marie Bendix är sedan 2009 överläkare på Psykiatri Sydväst i Stockholms läns landsting på en specialiserad enhet för patienter med samsjuklighet av psykiska och kroppsliga sjukdomstillstånd och för psykiska sjukdomar som uppträder under graviditet och spädbarnstid.

Till avhandlingen

För mer information, kontakta gärna
Marie Bendix
Telefon: 070-484 24 21
E-post: marie.bendix@umu.se

Om disputationen

Marie Bendix, Institutionen för klinisk vetenskap/psykiatri, försvarar torsdag 28 mars sin avhandling Neuroendokrinologiska studier av patienter med affektiva sjukdomar. Fakultetsopponent: Professor Wiesław J. Cubała, Gdansks medicinska universitet, Polen. Huvudhandledare: Professor Jussi Jokinen. Tid: Kl. 09.00. Plats: Sal A, Psykiatriska kliniken, Norrlands universitetssjukhus.