"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-24

Sametinget sammanträdde i Umeå

NYHET Under vecka åtta sammanträdde svenska Sametinget på Hotell Scandic Plaza i Umeå.

Text: Oscar Sedholm

På dagordningen stod bland annat årsredovisningen, budget för den kommande perioden, äskande om utökade medel och en internationell strategi. Totalt äskades om över 150 miljoner i nya medel från och med nästa år. Under onsdagen arrangerades också ett seminarium om Girjasdomen. Ett förslag om att harmonisera valdagarna mellan Sametingsvalen i Norge, Sverige och Finland kom också upp men bordlades utan beslut.

Debatten blev stundvis het och misstroende riktades mot Sametingets styrelseordförande Per-Olov Nutti, men kom aldrig till omröstning. I slutet av plenum på torsdag eftermiddag briserade också en konflikt i styrelseblocket mellan Samelandspartiet och partiet Skogssamerna, och det är oklart hur den nuvarande styrelsens framtid ser ut. Nästa plenum sker i Stockholm i slutet av maj. Tinget enades också bakom ett uttalande riktad mot svenska politiker, där man begär en parlamentarisk utredning av det samiska rättsläget efter Girjasdomen.

Arcums Oscar Sedholm var på plats genom sitt mandat som folkvald ledamot i tinget. Vid den traditionsenliga galamiddagen på tisdagen deltog också Lena Maria Nilsson, som är vice föreståndare för Várdduo, och även anställd vid Arcum.