"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2009-09-10

Samförstånd under beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten

NYHET Under åren 1940-1975 expanderade den statliga isbrytningen längs Norrlandskusten, vilket resulterade i att alla hamnar längs Norrlandskusten har kunnat hållas öppna sedan 1970-talets första hälft. Martin Eriksson, Umeå universitet, har studerat de politiska beslutsprocesser som gradvis ledde fram till denna situation.

Ett problem som påverkar sjöfarten längs Norrlandskusten är att isförhållandena kan tvinga hamnarna att stänga under vintern, vilket medför svårigheter för de basindustrier som är beroende av sjötransporter för export av varor som stål och pappersmassa. I sådana situationer minskar företagens internationella konkurrenskraft.

- Utbyggnaden av isbrytningen blev därför nära förknippad med basindustrins utveckling i Norrland under efterkrigstiden, säger Martin Eriksson.

Trots att det tog relativt lång tid att utvidga isbrytningen till alla hamnar i Norrland, fanns det ett gemensamt intresse mellan statliga aktörer på olika nivåer och norrländska intressegrupper att åstadkomma sjöfart året runt till de norrländska hamnarna. I samband med beslutsprocesserna uppstod det därför ett långsiktigt samarbete om hur isbrytningen borde utvecklas mellan de statliga sektorsmyndigheter som förvaltade isbrytningen och basindustrin. Även på högre nationell nivå fanns en positiv syn på isbrytningen, som ansågs komplettera andra åtgärder i den politik som riktades mot Norrland, exempelvis inom närings- och regionalpolitiken.

- Isbrytningen kom på detta sätt att bli en av de mest framträdande och långsiktiga politiska åtgärder som har riktats mot Norrland, menar Martin Eriksson.

Torsdagen den 17 september försvarar Martin Eriksson, Institutionen för ekonomisk historia, Umeå universitet, sin avhandling med titeln ”Trafikpolitik och regional omvandling. Beslutsprocesserna om isbrytningen längs Norrlandskusten 1940-1975”. Disputationen äger rum kl. 13.15 i sal s 205h, Samhällsvetarhuset, Umeå universitet. Fakultetsopponent är professor Lars Magnusson, Ekonomisk-historiska institutionen, Uppsala Universitet.

För mer information, kontakta: Martin Eriksson Institutionen för ekonomisk historia Umeå universitet Tel: 090-7866232
E-post: Martin.Eriksson@ekhist.umu.se

Läs hela avhandlingen

Redaktör: Eva Stoianov