"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-03-24

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2015

NYHET Lars Larsson, verksam vid institutionen för geografi och ekonomisk historia vid Umeå universitet, får samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2015, som riktas till yngre lärare. Han får priset både för sitt arbete som lärare och studierektor.

Motiveringen till priset lyder: ”Lars har visat ett brett engagemang för grundutbildningens former och innehåll. Han är mycket uppskattad av studenter, både i sin roll som lärare och som studierektor, där han med kunskap och respekt möter studenternas frågor. Han uppskattar kontakten med studenter och initierar samtal kring undervisning och pedagogik med kollegorna.  De ser i Lars ett stort stöd i undervisningsfrågor och som uppmuntrande kollega. Lars söker kontinuerligt ny kunskap och nya kontakter i utvecklingen av det pedagogiska arbetet.”

Lars Larsson anställdes sommaren 2011 som vikarierande lektor vid dåvarande kulturgeografiska institutionen. I januari 2012 blev han studierektor för grundutbildningen på avdelningen kulturgeografi vid den nybildade institutionen för geografi och ekonomisk historia.

Lars har sedan hösten 2011 undervisat på samtliga program inom ämnet kulturgeografi, både på grund- och avancerad nivå.  Utöver löpande kursutveckling har Lars utvecklat specifika kursinslag, ofta för att öka studenters samverkan med samhällsaktörer.

Lars har också ansvarat för att ämnet kulturgeografi involverades i Vårdadministrativa programmet där han utvecklade en ny kurs, liksom vidareutveckling av det nya Turismprogrammet som antog studenter första gången hösten 2013. Nya masterstudenter introduceras numera till akademin via en serie föreläsningar om Academic Thinking and Writing, och metodundervisningen på masterprogrammen har också utvecklats under Lars ledning.

Priset består av ett diplom och en prissumma om 30 000 kr. Larsson kommer att få motta priset i samband med vårpromotionen den 30 maj 2015.

För mer information, kontakta gärna:

Lars Larsson, institutionen för geografi och ekonomisk historiaTelefon: 090-786 71 53, 070-699 28 98                                            
E-post: lars.larsson@umu.se