"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-04-12

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pristagare 2010

NYHET Priset tilldelas Marlene Johansson, Handelshögskolan, en uppskattad lärare inom entreprenörskap, affärsutveckling och logistik. Prissumman på 30 000 kronor utdelas vid universitetets vårpromotion den 29 maj.

I motiveringen för det pedagogiska priset står bland annat:
” I mötet med studenterna utför hon enastående prestationer som pedagog och är en betydelsefull förbindelselänk mellan universitetet och det omgivande samhället. Hon är en drivande kraft i ett flertal sammanhang som att etablera relationer mellan organisationer som SILF, (Sveriges Inköp och Logistikförening), SIFE (Student in Free Enterprise), Uminova Innovation, Venture Cup, Connect Norr och studenterna. I samarbete med Uminova Innovation har hon tagit fram koncept för kommersialisering av forskning där studenterna samtidigt får arbeta med verkliga fall i sin utbildning. Marlene har startat upp och fungerat som mentor för SIFE teamet vid Umeå universitet, där ett hundratal studenter har drivit projekt för att skapa ett socialt hållbart samhälle. De har nått stora internationella framgångar och representerat Sverige och Umeå universitet på världscupen i socialt entreprenörskap i såväl Paris, New York som Singapore. För att komma dit krävs att man är bäst i Sverige på driva projekt inom detta område, vilket studenterna varit vid ett antal tillfällen. Marlene har också utvecklat praktikprogrammen vid Handelshögskolan, inom vilka ett 60-tal studenter varje år gör 10 veckors praktik i olika företag. En stor del av dessa studenter får sedan anställning direkt eller indirekt kopplat till sin praktikperiod. Hon har också stöttat studenterna att starta ett nätverk, Young Professional Logisticians, som anordnar träffar, seminarier och karriärdagar för unga akademiker inom handel och logistik. Hon är en uppskattad medarbetare bland kollegorna och är alltid glad och engagerad. ”

Marlene Johansson återvände till Umeå Universitet och forskarstudier efter några år ute i näringslivet. Hon har en licentiatexamen och vid sidan av sin undervisning skriver hon på sin doktorsavhandling som handlar om hur innovationer drivs inom komplexa nätverksrelationer, ett ämne som har en nära koppling till de ämnen som hon undervisar i.

- Det bästa med jobbet som lärare är att träffa engagerade och drivna unga människor. Det känns både givande och roligt att samarbeta med studenterna och våra samarbetsparters som hjälper studenterna att bygga upp erfarenheter som stärker deras förmåga på arbetsmarknaden. Det är jätteroligt att det uppmärksammas i en sådan här fin utmärkelse, säger Marlene Johansson.

I bedömningskommittén har dekanus Lena Andersson-Skog och prodekanus Lennart Nygren ingått.

För mer information, kontakta: Marlene Johansson Handelshögskolan, Umeå Universitet Telefon: 090-786 9948
E-post: marlene.johansson@usbe.umu.se

Redaktör: Eva Stoianov