"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2021-06-21

Samhällsvetenskapliga fakultetens pedagogiska pristagare 2021

NYHET Till 2021 års pedagogiska pristagare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten har utsetts Peter Bergström och Fanny Pettersson, Pedagogiska institutionen. De får priset för deras arbete med att under pågående pandemi ställa om undervisningen på BiT-programmets kurs Pedagogik och IKT på arbetsplatsen.

Lärarlaget har ändrat upplägg och på ett innovativt sätt skapat en virtuell arbetsplats för studenterna att interagera på, både med varandra och med lärare och externa samverkanspartners. Den digitala arbetsplatsen har bidragit till studentaktiva lärandeformer och gett studenterna både teoretisk förståelse och en levd erfarenhet av att implementera IKT på arbetsplatsen.

Priset består av ett diplom och en prissumma om 30.000 kr. Lärarlaget kommer att motta priset i samband med vårpromotionen 2022.