"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-25

Samisk forskningsdag blir återkommande arrangemang

NYHET Två viktiga punkter var hur forskningen ska samverka med samiskt samhälle och ifall en samisk forskningsdag ska bli ett återkommande arrangemang, när Vaartoe – Centrum för samisk forskning, Umeå universitet, den 24 november arrangerade en forskningsdag för samiska organisationer.

- Vi vill genom detta initiativ samla företrädare från samiska organisationer samt forskningsinstitutioner i Sápmi på svensk sida, både vid universitet och museer samt arkiv, för en dialog kring samisk forskning, säger Patrik Lantto föreståndare för Vaartoe.
– Syftet är dels att skapa en mötesplats som möjliggör informationsutbyte och förbättrad insikt i respektive verksamheter, dels att bygga upp ett nätverk med mera direkta kommunikationskanaler, dels att på sikt bättre förankra samisk forskning i och därigenom öka dess relevans för det samiska samhället.

Den naturliga platsen för arrangemanget var det samiska kulturhuset Tráhppie som drivs av Såhkie - Umeå sameförening. Under dagen presenterade forskare, museiarbetare och arkivpedagoger om de samiskt relaterade projekt de arbetar med.

Temana hade vid variation och inbegrep glesbygdsmedicin, sydsamiska arkiv, turism och historiska exploateringsundersökningar i Sápmi, barrskogen som samiskt kulturlandskap, rennäringens vinterbetesområden, riksgränsdragningens inverkan på samer, arktiska hållbarhetsperspektiv, mindre kända samiska samlingar och repatriering av mänskliga kvarlevor.

Två viktiga punkter under dagen var hur forskningen ska samverka med samiskt samhälle och ifall en samisk forskningsdag ska bli ett återkommande arrangemang. Företrädare för samiska organisationer efterfrågar lösningsorienterad forskning och framhåller att det samiska samhället är heterogent.

Både arkivarier och samiska organisationer ser framemot forskningsansökningar som tar i beaktande frågor om resurser och lika villkor för forskningsdeltagare, tillgängliggörande av arkivmaterial samt ett samiskt självbestämmande kring den kunskap och det material som producerats av samer.

De medverkande ansåg att evenemanget ska vara årligen återkommande men ambulera på svenska sidan Sápmi och att Vaartoe ska arrangera i samverkan med en institution eller organisation på orten. 

                                                                                 Text: Åsa Össbo

Redaktör: Per Melander