"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-05-28

Samiska rättigheter och hållbar utveckling på nätverksträff

NYHET Under två dagar har det samerättsliga nätverket NORSIL träffats i Umeå för att diskutera samiska rättigheter och hållbar utveckling. I workshopen deltog forskare från de nordiska länderna, representanter från samiska institutioner och företrädare för institutionerna för mänskliga rättigheter i Norge och Finland.

Text: Sofia Strömgren

– NORSIL är en viktig plattform för att kunna prata om samerättsliga frågor med kollegor från andra universitet, säger Malin Brännström som är forskare vid juridiska institutionen i Umeå och Dorothee Cambou forskare vid Helsingfors universitet. Det är ofta en lång startsträcka när man vill diskutera samiska rättigheter med andra jurister. I den här församlingen kan vi gå rakt på de aktuella frågorna.

I den här församlingen kan vi gå rakt på de aktuella frågorna

Mer inflytande på nationell nivå
Under mötet presenterade representanterna för de samiska institutionerna de utmaningar som de möter i sitt arbete som rör hållbar utveckling. En gemensam fråga är exempelvis hur samiska institutioner kan uppnå ett meningsfullt inflytande i olika beslutsprocesser som rör dem.
– Ett bra exempel på deltagande är Arktiska rådet där vi sitter med vid bordet och är med i diskussionerna, säger Åsa Larsson Blind, president för Samrådet. Men det finns många exempel på situationer när vi inte bjuds in i frågor som berör oss, särskilt på nationell nivå.

Workshopen är en del av ett projekt som finansierats av Nordiska forskningsrådet. Ytterligare två möten kommer att hållas, ett i Tromsö och ett i Helsingfors.