Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 16 dec, 2016

Sammanlagt 16,5 miljoner till Umeåforskare

NYHET Fyra forskare från Umeå universitet har som huvudsökande beviljats sammanlagt 16,5 miljoner från Marianne och Marcus och Marcus och Amalia Wallenbergs-stiftelser. De fyra är professor Thomas Aronsson, Handelshögskolan, docent Stefan Gelfgren, Humlab, docent Virginia Langum, språkstudier och professor Christer Nordlund, idé- och samhällsstudier.

Stefan Gelfgren har av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljats 3 908 000 kronor för projektet iAccept: Soft surveillance – between acceptance and resistance. Medsökande: docent Coppélie Cocq, bitr. lektor Anna Johansson, båda Humlab, lektor Jesper Enbom, kultur- och medievetenskaper och lektor Lars samuelsson, idé- och samhällsstudier.

Projektet handlar bland annat om när vi använder oss av tjänster som t.ex. Facebook eller Google medger vi bl.a. att dessa företag får lagra information, anpassa vårt innehåll efter den, överföra den till USA, och sprida den till tredje part för marknadsföring. 

Virginia Langum har av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljats 4 304 000 kronor för projektet Migration and Mental Illness in Litterature: Anticipating and Understanding the Experiences of the Present Through Voices of the past.

Detta projekt undersöker bland annat hur litterära texter – särskilt före år 1900 – formulerar sambandet mellan psykisk ohälsa och migration, både över tid och genom djupgående fallstudier rotade i deras litterära, socio-kulturella och historiska sammanhang. 

Christer Nordlund har av Stiftelsen Marcus och Amalia Wallenbergs Minnesfond beviljats 3 994 000 kronor för projektet The Rise and Risks of CRISPR/Cas9: Cultural and Ethical Perspectives on the New Technology. Medsökande: Madeleine Hayenhjelm, idé- och samhällsstudier.

Syftet med det här projektet är bland annat att initiera och utveckla humanistisk och filosofisk forskning om CRISPR/Cas9. Det övergripande problem som detta projekt vill angripa kan formuleras så: hur kan vi förstå och hur bör vi rationellt och etiskt ansvarsfullt förhålla oss till de medicinska möjligheter och risker som CRISPR/Cas9 leder (eller skulle kunna leda) till? 

Thomas Aronsson har av Marianne och Marcus Wallenbergs Stiftelse beviljats 4 430 000 kronor för projektet Conspicuous Consumption and Economic Policy.

Redaktör: Per Melander