"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-11

Sammanslagning Umdac/Ladok till en IT-enhet

NYHET Enligt ett beslut i universitetsstyrelsen 2009-06-11 skall en samlad IT-utförarorganisation skapas vid Umeå universitet vilket innebär att Umdac och Ladok sammanförs till en utförarenhet. Integreringen skall vara klar år 2011.

Enligt ett beslut i universitetsstyrelsen 2009-06-11 skall en samlad IT-utförarorganisation skapas vid Umeå universitet vilket innebär att Umdac och Ladok sammanförs till en utförarenhet. Integreringen skall vara klar år 2011.

Uförarenheten ska arbeta mot beställarenheten som är IT-enheten. Den primära kunden skall alltid vara Umeå universitet, d v s alla institutioner vid Umu. Därefter kommer övriga universitet och högskolor i landet, statliga myndigheter, kommuner och landsting.

Ladokenheten och Umdac har från unversitetsledningen fått uppdraget att genomföra sammanslagningen på egen hand. Sammanslagningen sker i projektform och Ali Foroutan-Rad från Ladokenheten är vald till projektledare. Projektgrupperna består av personer från respektive ledningsgrupp samt personer med befattningar som rör området.

Projektet kommer att löpa under 2010-2011 men vissa centrala delar måste vara klara till hösten 2010. Det har skapats projektgrupper för fyra områden

  • Business
  • Economy
  • Infrastructure
  • Human Resources

Det finns många frågeställningar som t ex om båda enheterna ska sitta i samma lokaler och var man hittar lokaler som rymmer ca 160 personer samt vad enheten ska heta.

Personal från Ladok finns numera i Umdacs lokaler där de jobbar med olika projekt mot universitetet tillsammans med personal från Umdac. Det är en hektisk och väldigt spännande tid vi har framför oss innan det är klart med sammanslagningen.

Redaktör: Dagmar Hinze