"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-05-11

Samordnad rehabilitering vid långvarig smärta

NYHET Ett samordnat rehabiliteringsprogram ger positiva resultat hos personer med långvarig smärta, skriver Daniel Merrick i den avhandling han försvarar vid Umeå universitet den 16 maj.

Smärta definieras vanligen som långvarig om den kvarstår längre än tre månader. Patienter med långvarig smärta kan samtidigt besväras av depression och låg livstillfredställelse samt ha låg aktivitetsnivå, vilket påverkar arbetsförmågan och kan leda till sjukskrivning. I det läget har breda samordnade rehabiliteringsprogram, så kallad multimodal rehabilitering, ökat möjligheterna att återgå i arbete.

I avhandlingen följdes två patientgrupper i upp ett år efter en bedömning av ett flerprofessionellt team under två dagar vid Rehabiliteringsmedicinskt centrum, Norrlands universitetssjukhus i Umeå. Efteråt deltog den ena gruppen i ett multimodalt rehabiliteringsprogram medan den andra gruppen rekommenderades åtgärder i en rehabiliteringsplan med uppföljning vid vårdcentral. Efter ett år hade smärtan minskat och den upplevda fysiska hälsan ökat i båda patientgrupperna. I den grupp som deltog i multimodal rehabilitering hade dessutom graden av depression minskat och dessa patienter hade ökat sin aktivitetsnivå. I båda grupperna hade andelen sjukskrivning minskat. Patienter med positiv tilltro till sina förbättringsmöjligheter och om återgång i arbete visade genomgående bättre resultat.

Daniel Merrick, som är uppvuxen i Stockholm, är doktorand vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, enheten för rehabiliteringsmedicin. Till vardags tjänstgör han som läkare vid neurologkliniken i Karlstad.Kontakta honom gärna påmobil 070-496 75 47
e-post daniel.merrick@rehabmed.umu.se

Onsdagen den 16 maj försvarar Daniel Merrick, Inst. för samhällsmedicin och rehabilitering, Umeå universitet, sin avhandling med den svenska titeln Uppföljning av patienter med långvarig muskuloskeletal smärta med fokus på multimodal rehabilitering (Engelsk titel: A follow-up of patients with chronic musculoskeletal pain, focusing on multimodal rehabilitation).Disputationen äger rum kl. 13.00 i Bergasalen, byggnad 27, NUS. Fakultetsopponent är professor Anne Söderlund, Mälardalens HögskolaLäs hela eller delar av avhandlingen på
urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:umu:diva-54357