"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2020-02-24

Samordnare till Företagsforskarskolan sökes

NYHET Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation söker en ny samordnare från och med 1 maj, 2020. Uppdraget är på 50 procent av heltid och löper under perioden 1 maj 2020 till 30 april 2023 med möjlighet till förlängning.

Text: Ingrid Söderbergh

Umeå universitets Företagsforskarskola för samverkan och innovation samordnar en tvärvetenskaplig utbildning på forskarutbildningsnivå som är uppbyggd i samarbete mellan universitetet, näringslivet och offentlig sektor. Utbildningen är baserad på problemställningar hos den externa parten, vilken bidrar med hälften av doktorandens lönekostnad och tre månader av utbildningen är förlagd till företaget/den externa parten. Företagsforskarskolan startade 2008 och är numera en permanentad verksamhet med intag av nya doktorander varje år.

Med Företagsforskarskolan vill Umeå universitet underlätta för våra kreativa forskare att med bibehållen forskningskvalitet kunna bidra till samhälls- och företagsnytta och samtidigt få värdefulla influenser från det omgivande samhället. Ett mål är att ge doktoranderna färdigheter att leda och utveckla en verksamhet inom både näringslivet och akademin.

Förutom kurser inom de speciella forskningsområdena har forskarskolan därför ett gemensamt kurspaket omfattande 15 högskolepoäng inom projektledning, presentationsteknik och entreprenörskap.

Företagsforskarskolan har genom åren fått stort internationellt genomslag och har bland annat etablerat ett europeiskt nätverk, European Industrial Doctoral School, EIDS. Nätverket främjar samarbete, student- och projektutbyten och gemensamma utbildningsinsatser i syfte att stärka mobilitet, internationalisering och nätverk för doktoranderna.

Arbetsbeskrivning

Som samordnare har du en central och roll i Företagsforskarskolan och stora möjligheter att påverka verksamheten. Samordnaren arbetar på föreståndarens och styrgruppens uppdrag och har som huvuduppgift att driva och koordinera Företagsforskarskolans löpande verksamhet.
I arbetet ingår planering och genomförande av kurser, workshops samt att ha löpande kontakter med handledare, doktorander och externa parter. Samordnaren bistår föreståndaren i arbetet med informationsspridning, projektutvärderingar, samt att stötta parterna i arbetet med annonsering av tjänster och avtalsskrivande. Det ingår även att bedriva uppsökande verksamhet för att informera om Företagsforskarskolan hos potentiella handledare och externa parter.

Samordnaren ska, på uppdrag av Företagsforskarskolans styrgrupp och i samråd med föreståndaren, arbeta för att underhålla det existerande EIDS-nätverket inklusive årliga, gemensamma workshoppar samt att upprätthålla EIDS som en verksamhet på europeisk nivå.

Samordnaren och föreståndaren för Företagsforskarskolan arbetar tillsammans med en kommunikatör och en ekonomiadministratör som är organisatoriskt placerade vid kansliet för teknik och naturvetenskap.

En del resor ingår i uppdraget.

Kvalifikationer

För uppdraget krävs att du har en doktorsexamen och att du är tillsvidare anställd vid Umeå universitet. Erfarenhet av samverkan är meriterande.

Du har gott ordningssinne, är noggrann och har förmåga att strukturera dina arbetsuppgifter. Du är initiativrik, kan arbeta självständigt och har förmåga att kommunicera muntligt och skriftligt på såväl svenska som engelska. Du har goda sociala färdigheter och är bekväm med att ha många kontakter och möten med olika människor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ytterligare information

Vicerektor Dieter Müller, telefon 090-786 63 66, dieter.muller@umu.se
Föreståndare Patrik Rydén, telefon 090-786 95 62, patrik.ryden@umu.se
Kanslichef Åsa Boily, telefon 090-786 63 76, asa.boily@umu.se

Ansökningar

Ansökningar skickas till Åsa Boily, kanslichef vid Teknisk-naturvetenskaplig fakultet, senast den 17 mars 2020. Ansökningarna ska innehålla ett personligt brev samt ett kort CV (max 3 sidor).