"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-10-06

Samverkan om utveckling av barn- och ungdomsidrott

NYHET Andreas Ågren arbetar som barn- och ungdomsutvecklare i Föreningar Väst på Stan. Nyligen besökte han studenterna som läser kursen Idrott, fostran och socialisation 7,5 hp inom Idrottsvetenskapliga programmet med inriktning mot strategiskt ledarskap och utveckling.

- För Umeå universitet och Pedagogiska institutionen är det viktigt att våra utbildningar och vår forskning har en nära anknytning till verksamheter utanför akademin, säger Inger Eliasson på Pedagogiska institutionen.

Andreas Ågren berättade för de nyantagna studenterna om sin egen utvecklingsresa genom idrottsstudier och engagemang inom idrotten till att få heltidsanställning inom idrottsrörelsen. Andreas redogjorde för hur en arbetsvecka kan se ut som anställd i en sammanslutning av idrottsföreningar för att utveckla barn och ungdomsidrotten på olika sätt. Arbetet beskrivs som komplext med många möjligheter men också med komplexa utmaningar. 

- Det finns så många engagerade människor med olika och starka viljor att hantera och samtidigt stötta dem i sina uppdrag, säger Andreas Ågren.

- Det blev tydligt för studenterna att behovet av idrottspedagogisk kunskap är stort i en tjänst med ett sådant ansvarsområde, då även synnerligen allvarliga situationer kan uppstå säger Inger Eliasson som är kursansvarig för Idrott, fostran och socialisation.

- Samverkan med Andreas Ågren passar synnerligen bra på denna kurs som handlar om fostran och socialisation inom idrotten fortsätter Inger Eliasson. Hon beskriver att studenterna har till uppgift att under kursens gång att arbeta med handlingsplaner för sådant som rör allvarliga händelser inom barn- och ungdomsidrotten tex. i form av övergrepp mot barn eller andra beteenden som kan strida mot barnkonventionen.