"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2010-03-04

Samverkanscafé: Samverkan ska genomsyra universitetet

NYHET Umeå universitet ska bli bättre på samverkan. En unik strategisk plan för samverkan har tagits fram, och idéerna som den bygger på kommer inom kort att genomsyra hela universitetets verksamhet. Ulf Edlund har ansvarat för sammanställningen av strategin, och talade på Samverkanscafét om arbetet, resultatet och hur planen kommer att implementeras i vardagen.

Under 2009 fastställdes en strategisk plan för samverkan mellan universitetet och det omgivande samhället. Planen sträcker sig fram till 2013 och eftersträvar att samverkan ska generera demokratiutveckling, kunskapsutveckling, tillväxt, och inte minst förbättrade utbildningar.

Genom universitetets deltagande i offentliga sammanhang så som debatter och offentliga föreläsningar men även mediala sammanhang och rekryteringsevents, ska universitetet bidra till demokratiutveckling och en öppen dialog. En utökad inkubatorverksamhet, mer bedriven uppdragsforskning och bättre möjligheter för entreprenörskap och konsultverksamhet, ska öka kunskapsutveckling och gynna tillväxt i samhället. Genom utökade möjligheter för studenter att etablera kontakter i arbetslivet, så som examensarbeten, projektarbeten och studiebesök, ska studenternas anställningsbarhet öka samtidigt som utbildningarnas kvalitet ökar.

Ännu en aspekt av en ökad satsning på samverkan är meritportföljen. Lärare och forskare ska använda sig av en meritportfölj för att dokumentera och reflektera över olika erfarenheter av samverkan under arbetstiden. Vana av samverkan kan mycket väl vara det som fäller avgörandet vid nyanställning eller befordran av lärare. Staffan Uvell, som ansvarar för i implementeringen av universitetets framtida meritportfölj för samverkan, uppmuntrade medarbetare till medskapande i densamma.

Stregin för samverkan finns att läsa i fullängd här http://www.anstalld.umu.se/digitalAssets/21/21480_12777_samverkansstrategi.pdf

Redaktör: Linn Svensson