"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-09-26

Samverkansdag för studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet

NYHET I dag, tisdag 26 september, arrangeras samverkansdagen "Idrottspedagogens yrkesfält". Verksamhetsföreträdare inom idrott samt alumner, dvs. studenter som tidigare läst Idrottspedagogprogrammet/Idrottsvetenskapliga programmet, har bjudits in att föreläsa för de studenter som idag läser på Idrottsvetenskapliga programmet vid Umeå universitet.

Foto: Inger Eliasson, Pedagogiska institutionen

Samverkansdagen "Idrottspedagogens yrkesfält" syftar till att bland annat belysa följande frågor:

VERKSAMHETSFÖRETRÄDARE INOM IDROTT

  • Vad gör en verksamhetsföreträdare gör  i offentlig-, kommersiell- respektive ideell idrottssektor.
  • Vilka viktiga kompetenser behövs i er verksamhet
  • vilka utmaningar finns med verksamheten
  • hur är er verksamhets nuläge och vilka framtidsvisioner har ni?

ALUMNER IDROTTSPEDAGOG/IDROTTSVETENSKAPLIGA PROGRAMMET

  • Vad gör en idrottspedagog inom offentlig-, kommersiell- eller ideell sektor,
  • utbildningens betydelse för en professionell utveckling
  • vilka viktiga kompetenser behövs som idrottspedagog
  • vilka utmaningar finns som idrottspedagog
  • hur är er verksamhets nuläge och vilka framtidsvisioner har ni?
Från vänster: Ida Odenblom, Anna Strömbom, Per Beijar
Foto: Inger Eliasson

Under dagen har bland annat Ari Leinonen, Fritidsnämndens ordförande vid Umeå Kommun, Niclas Bromark, Länsidrottschef Västerbottens Idrottsförbund/SISU, Ida Odenblom, Fritidskonsulent vid Umeå Kommun, Per Bejiar, Idrottskonsulent Gimonäs UIF föreläst.

- Idrott bedrivs i många olika sektorer i samhället. Inger Eliasson, pedagogiska institutionen, ansvarig för samverkansdagen förklarar att tanken är att studenterna på Idrottsvetenskapliga programmet ska få knyta an sitt lärande i idrottspedagogik, utbildningsinnehåll och forskning till de utmaningar och erfarenheter som yrkesverksamma inom idrott från olika sektorer kan berätta om genom ett personligt möte. Samverkan är värdefull för studenterna, för oss lärare och forskare men också för Umeå universitet i stort så vi är mycket glada att alla inblandade hade möjlighet att komma till oss idag, avslutar Inger.

Program Samverkansdag - Idrottspedagogens yrkesfält

Redaktör: Anna-Karin Eriksson