"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-22

Samverkanspris till ekolog Bent Christensen

NYHET Teknisk-naturvetenskapliga fakultetens samverkanspris 2018 tilldelas Bent Christensen, lektor på Umeå universitets institution för ekologi, miljö och geovetenskap. I motiveringen nämns särskilt hans engagemang för att sprida kunskap inom det naturvetenskapliga området till skolelever. Prissumman på 25 000 kronor delas ut vid Umeå universitets vårpromotion den 19 maj.

Text: Ingrid Söderbergh

Bent Christensen. Foto: privat

– Det känns förstås fantastiskt kul att arbetet med att förmedla kunskap till kretsar utanför universitet uppskattas. Jag har lagt väldigt mycket tid och energi på den sortens arbete under många år, och priset tolkar jag som att fakulteten anser att det arbetet också är viktigt, säger Bent Christensen.

Bent Christensens intresse för att kommunicera naturvetenskaplig forskning i allmänhet och ekologisk forskning i synnerhet har haft stort genomslag. Han har under tio år arbetat med att ge föreläsningar till elever i grundskola och gymnasium vid mer än 200 skolbesök. Han har också föreläst på Umeå kommuns natur- och teknikdagar, på kommunala seminarier och för olika ideella föreningar. Därutöver har han deltagit i många populärvetenskapliga sammanhang på Umeå universitet och SLU.

Med sitt kunnande om djur och natur har han de senaste åtta åren regelbundet medverkat i den lokala kanalen P4 Västerbotten samt varit en central person i nationella folkbildningsprogram såsom Mitt i naturen, Studio natur och P3. Han är också författare av en populärvetenskaplig bok om korallrev.

Bent Christensens forskning fokuserar på beteendeeffekter på djur av variationer i rädsla hos bytesdjur. Han undervisar på ekologikurser vid Umeå universitet fokuserade på allt från grundläggande ekologi till specialkurser i till exempel tropisk ekologi.

Varför tycker du att det är viktigt att engagera dig i samverkan med det omgivande samhället?

– Det finns flera olika skäl till det. Ett skäl baseras på någon form av att jag anser att vi i lämplig form kan sprida information och engagera våra egentliga finansiärer, skattebetalarna, som oftast inte läser forskningsartiklar. Ett annat skäl är att jag mycket hellre lever i ett samhälle där människor är välinformerade och kan mycket om många problem. Jag tycker även att det finns demokratiaspekter av att se till att kunnande från universitet sprids, inte minst som motvikt till den ganska lättvindiga informationsspridning som har tagit fart de senaste åren. Slutligen, och ärligt talat viktigast är att jag tycker att det är kul att möta människor och kunna bidra till att blanda kunskapsöverföring med att ha roligt, säger Bent Christensen.

Biografi:

Bent Christensen är född 1960 och kommer från Danmark. Han har en doktorsexamen i ekologi från Umeå universitet. 1997-2000 innehade han en postdoktortjänst vid Umeå universitet och är i dag lektor.Bent Christensen har tidigare fått Naturvetarkårens pedagogiska pris 2005 och teknisk-naturvetenskapliga fakultetens pedagogiska pris 2007. Han utnämndes till excellent lärare vid Umeå universitet 2015.
Sedan 2017 är Bent Christensen ledamot i KVA:s grupp för främjande av biologiämnet.

Exempel på samverkansuppdrag:

Studio Natur

Forskning à la carte

För mer information, kontakta gärna:

Bent Christensen, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 070-645 89 04
E-post: bent.christensen@umu.se

Redaktör: Ingrid Söderbergh