"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2018-03-22

Särskild satsning för tandläkare tidigt i sina kliniska karriärer

NYHET Nu utlyses en särskild forskningssatsning för tandläkare som befinner sig tidigt i sina kliniska karriärer. Bakom den gemensamma satsningen står Västerbottens läns landsting och Wallenberg centrum för molekylär medicin (WCMM) vid Umeå universitet.

I satsningen ingår upp till 2 förordnanden (50 %) för tandläkare tidigt i den kliniska karriären. I upplägget ingår postdoktoral forskningsmeritering med driftstöd. För dem som redan har biträdande lektorat i kombination med anställning som tandläkare finns möjlighet att söka endast driftstöd.

- Målet med den här utlysningen är att stödja utvecklingen av framtidens självständiga kliniska forskningsledare i Västerbotten. Vi har tidigare genomfört en utlysning för läkare och nu fortsätter vi med en satsning på tandläkare som befinner sig i ett tidigt skede av sin kliniska gärning, säger Tommy Olsson, som är Director för WCMM vid Umeå universitet. 

Sista ansökningsdag är 7 maj 2018. Ansökan görs via http://www.researchweb.org/is/vll/

Observera att från 29 mars 2018 får ansökningssystemet en ny layout.

Läs mer om utlysningen.

Mer information om WCMM finns på deras webbplats.

Redaktör: Maria Israelsson Nordström