"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-03-29

Satsa på storskalig digitalisering av det svenska trycket

NYHET Sverige ligger efter andra länder när det gäller digitaliseringen av kulturarvet – och det behövs en utökad statlig satsning på en storskalig digitalisering av det svenska trycket. Det lyfter styrgruppen för Det digitaliserade svenska trycket i en debattartikel i Göteborgsposten.

Text: Susanne Sjöberg

Kungliga biblioteket och de fem universitetsbiblioteken i Umeå, Stockholm, Göteborg, Uppsala och Lund vill skala upp digitaliseringen och anser att det är dags för regeringen att besluta om en storskalig satsning, likt andra länder där man kommit betydligt längre. Exempelvis har både Norge, Finland och Nederländerna genomfört stora digitaliseringssatsningar med offentligt stöd.

De medverkande bibliotekens avsiktsförklaring lades fram hösten 2020 för att stärka bibliotekens nyckelroll i digitaliseringen av det svenska trycket liksom vikten av samarbete för att skala upp produktionen för att leverera nytta till forskning, allmänhet och samhälle.

Debattartikeln i Göteborgsposten

Om projektet Det digitaliserade svenska trycket