"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-11-09

Satsar på forskning om missbruk och behandling

NYHET Få svenska studier har gjorts om vilka grupper av människor som återkommer inom tvångsvården, och hur många som efter behandling blir drogfria och får en bättre livskvalitet. Vid institutionen för socialt arbete, Umeå universitet, inleds nu en satsning på att bygga upp kompetensen inom drog- och behandlingsforskning.

Förutom att institutionen sedan en tid tillbaka har en gästforskare som är en av USA:s främsta inom missbruksbehandling – professor Lena Lundgren vid Boston University (bilden) – har institutionen nyligen tilldelats 3,3 miljoner kronor från Statens institutionsstyrelse, SiS, för ett treårigt forskningsprojekt om återkommande användning av tvångsvård. Syftet är att identifiera och beskriva särskilda klientgrupper som upprepade gånger behandlas inom tvångsvården, och undersöka om några av dessa grupper har större sannolikhet än andra att uppnå drogfrihet och förbättrade socio-ekonomiska förhållanden.

– I och med detta hyfsat stora forskningsanslag kan vi nu göra ett ambitiöst försök att utveckla och stärka kompetensen inom ett eftersatt forskningsområde. Till att börja med kan vi fortsätta att knyta Lena Lundgren till oss som gästprofessor, och anställa två doktorander som ska forska inom området, säger Stefan Morén, professor vid institutionen för socialt arbete.

I Sverige finns förhållandevis få forskare som studerar substansmissbruk och samtidigt använder kvantitativa metoder. Eftersom Lena Lundgren – som är forskningschef vid School of Social Work, Boston University, och också chef för the Center for Addictions Research and Services vid samma universitet – har varit projektledare för ett stort antal kvantitativa studier i USA, innebär hennes gästforskarvistelse och samarbete med Umeå universitet en direkt tillgång till världsledande kunskap och kompetens inom området.

– Till exempel ska hon handleda analyserna av data inom det nya projektet på plats i Boston, och lite speciellt är också att våra doktorander kommer att kunna vistas en del av sin doktorandtid vid Boston University, berättar Stefan Morén.

För mer information, kontakta:

Stefan Morén institutionen för socialt arbete, Umeå universitet Telefon: 090-786 6766
E-post: stefan.moren@socw.umu.se

Redaktör: Camilla Bergvall