Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 29 sep, 2017

Satsning lyfter Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning

NYHET Med huvudbudskapet "tillsammans för ett friskare Norrland” vill Umeå universitet få fler personer att stödja Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning. Nu lanseras en ny webbsida, som tillsammans med en informationsbroschyr och en kortfilm i sociala medier ska få fler personer att skänka pengar till stöd för forskning inom medicin och hälsa.

Magnus Domellöf, barnöverläkare och professor vid Institutionen för klinisk vetenskap, undersöker en deltagare i den Umeå universitets-ledda Northpop-studien. Foto: Elin Berge.

– Vi vill att Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning ska vara ett välkänt, naturligt och lättillgängligt alternativ för personer som vill stödja medicinsk forskning som bedrivs här i Norrland, säger Patrik Danielson, som är dekan för Medicinska fakulteten vid Umeå universitet.

Varje år kommer gåvor på i snitt 6-7 miljoner in till Insamlingsstiftelsen, som förvaltas av Umeå universitet. Ofta handlar det om minnesgåvor som skänks för att hedra någon nära som gått bort, men det kan även vara i form av större gåvor från privatpersoner.

Stöd alla eller ett specifikt ändamål

Insamlingsstiftelsens nya webbplats presenteras exempel på forskning som går att stödja med en gåva. Givare har möjlighet att skänka till ett generellt forskningsändamål, ur vilken medicinska forskare från alla universitetets institutioner kan söka pengar, eller till en rad olika specifika forskningsområden. På webbplatsen presenteras barnläkaren Christina West, geriatrikern Hugo Lövheim, diabetesforskaren Helena Edlund och virologen Niklas Arnberg, vilka representerar bara några av de forskningsområden som går att stödja med en gåva.

På webbplatsen finns förutom forskarporträtt också fakta om utdelningar och fondförvaltning. För att ge en gåva fyller givaren först i ett webbformulär på stiftelsens webbplats och sätter sedan in pengar på stiftelsens Plus- eller Bankgirokonto (9510613-0 respektive 950-6130) via sin egen internetbank eller mobilbank. Efter lanseringen fortsätter arbetet med att utveckla fler funktioner på webbplatsen.  Exempelvis undersöks nu möjligheterna att lägga till en integrerad betallösning för att givare på ett enkelt sätt ska kunna skänka pengar direkt från webbsidan.

En ny informationsbroschyr ska bidra till att öka medvetenheten om Insamlingsstiftelsen. Den nerladdningsbara broschyren kan beställas kostnadsfritt per post och kommer även att distribueras till exempelvis patientföreningar och organisationer samt andra grupper i norra regionen.

En tredje komponent i förnyelsearbetet är en kortfilm anpassad för sociala medier. I filmen beskrivs den forskning som Christina West vid Institutionen för klinisk vetenskap och Enheten för pediatrik, bedriver kring barnallergier.

Miljontals kronor delades ut årligen

2017 delades 10 miljoner kronor ut från Insamlingsstiftelsen för medicinsk forskning. Det är en ökning med 2 miljoner jämfört med 2015 och en följd av stora donationer och bra värdeutveckling i förvaltningen. För 2017 beviljades 46 nya forskningsprojekt medel.

Besök Insamlingsstiftelsens nya webbplats

Ladda ner broschyren

Redaktör: Daniel Harju