"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2022-02-15

Satsning på hållbar innovationskraft i norra Sverige

NYHET Sveriges forskningsinstitut RISE ska tillsammans med Handelshögskolan vid Umeå universitet driva ett projekt för kreativa samarbeten och innovation inom två av våra stora hållbarhetsutmaningar, skog och mat. Detta sker i samarbete med Polarbröd, Holmen Skog och den kreativa näringen i norra Sverige.

Satsningen som kommer att pågå under två år utgår från två platser i norra Sverige, Älvsbyn i Norrbotten och Höga Kusten i Västernorrland och kommer att fokusera på innovationskraft och samarbeten mellan större industriföretag och företag inom kulturella, kreativa näringar, besöksnäring och gröna näringar. Företag och entreprenörer inom de kulturella och kreativa näringarna, besöksnäring och gröna näringarna spelar en viktig roll i den omställning som måste göras för en hållbar framtid. Dessa företag har också drabbats hårt i den pågående pandemin.

– Kulturella och kreativa företag bär ofta en plats genom sina starka ekosystem, det är entreprenörer som utgår från en plats men som ofta når ut internationellt med sina produkter och starka varumärken. Det är företag som spelar en central roll i utvecklingen mot jämställda, attraktiva och välmående livsmiljöer. Entreprenörer inom den kreativa sektorn bidrar ofta till att en plats är hållbar, attraktiv och inkluderande, säger Marlene Johansson, senior forskare och projektledare på RISE.

Målgruppen för projektet är entreprenörer och företag inom den kulturella och kreativa näringar, besöksnäring och gröna näringar i norra Sverige. Företag inom design, form, besöksnäring, upplevelser, och gröna näringar som småskalig och hållbar matproduktion .  Kännetecknande för många av dessa verksamheter är att de kopplar an till platsens kulturarv, historia och tradition eller till naturresurser. I skapandet av hållbara produkter, upplevelser och koncept spelar berättandet och narrativet som bär en plats och som bär vår historia och våra värderingar in i nutiden en stor roll och bidrar till ett meningsskapande hos människor.

– Forskning visar att den kulturella och kreativa näringen har en viktig roll att spela för att stimulera innovationskraft i regioner. Projektet blir en testbädd med samarbeten över branschgränser som vi kommer att följa och utforska. Det kan komma att fungera som en modell för insatser i regioner för att stödja innovativa och lokala samarbeten och stärka entreprenörsdrivna ekosystem, säger Maria Bengtsson, professor på Handelshögskolan vid Umeå universitet.

Polarbröd är en av de industriella samarbetsparterna och projektet ingår som en del i deras större satsning på ett centrum för hållbar, attraktiv och resilient mat- och dryckesproduktion (CHARM) som utgår från Älvsbyn.

– CHARM syftar till att uppnå en blomstrande livsmedelssektor i Norrbotten, som präglas av industriell excellens och bidrar till framtidens hållbara livsmedelssystem. Vi vill göra det i tillsammans med företag omkring oss och vi ser med stor tillförsikt fram emot samarbetet med RISE, Holmen Skog, Umeå universitet och den kreativa sektorn. Det kommer att skapa många nya idéer, nya produkter, väntade och oväntade samarbeten, säger Karin Bodin, Koncern-VD Polarbröd.

Holmen Skog är den andra industriella samarbetspartnern och de ser många nya möjligheter att hitta samarbeten med den kreativa sektorn kring förädling av skog och skogsråvara, inte minst med High Coast Creatives som är ett välkänt branschnätverk för de kreativa näringarna i Höga Kusten.

– För oss på Holmen Skog ser vi dels att vi tillsammans med den kreativa näringen i det här programmet kan skapa många nya lärdomar, idéer och insikter för våra framtida innovationsmodeller, ur programmen kommer vi också få se många nya produkter och hållbara designkoncept som vi inte hade kunnat göra om vi inte krokat arm och samarbetat över dessa gränser, Lisa Nilsson, innovationschef Holmen Skog.

Projektet finansieras av React-EU med en budget på cirka 5 miljoner kronor.

Kontaktinformation

Marlene Johansson

Senior forskare Research Institute of Sweden, RISE
Affilierad forskare Handelshögskolan Umeå universitet
E-post: marlene.a.johansson@ri.se
Tel: 070-6749539

Maria Bengtsson

Professor vid Handelshögskolan, Umeå universitet
E-post: maria.bengtsson@umu.se
Tel: 090 786 6161, 070-2491503

Jessica Eriksson

Docent vid Handelshögskolan, Umeå universitet
E-post: jessica.eriksson@umu.se
Tel: 090 786 9982