"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-12-02

Science and SciLifeLab Prize för unga forskare till miljövetare David Seekell

NYHET En av universitetets lovande forskare, David Seekell, har vunnit ett prestigefyllt pris: Science och SciLifeLab pris för unga forskare. Förutom att tilldelas en trofé och 90 000 kronor, får han möjlighet att publicera en vetenskaplig artikel i Science och även delta i en diskussionspanel vid Karolinska institutet med redaktören för Science.

Priset är internationellt och tilldelas till fyra unga forskare per år, varav endast en inom miljövetenskap.

– Det är en stor ära för mig att vinna detta pris. Jag är glad för den internationella synlighet detta kommer att ge min forskning och jag känner en förnyad energi att fortsätta ta itu med svåra och viktiga frågor som är värda att prisas, säger David Seekell.

Seekell får priset för unga forskare för forskning som bidragit till utvecklingen av tidiga indikatorer för tipping points i miljön såsom ökenspridning i torra regioner, populationkollapsar av fisk i världshaven och algblomning i sjöar. Hans prisuppsats beskriver ett experiment där en hel sjö blev instrumenterad och sedan manipulerad för att skapa en tipping point. Tidiga varningsindikatorer var uppenbara i god tid före den experimentella tipping point ägde rum. Denna studie är proof-of-concept att regeringstjänstemän och markägare i framtiden kan använda indikatorer för tidig varning för att anpassa politiken och förvaltningen för att undvika kostsam eller potentiellt irreversibel miljöförstöring.

Trofén har designats av Alicia Bergsten.

– För mig är det väldigt spännande att kunna kommunicera min forskning till Science breda publik. Jag tror att grundläggande miljövetenskap, den typ av forskning jag bedriver, skapar betydande samhällsnytta och jag hoppas att min prisuppsats kommer att förmedla detta till Science läsare.

Medan priset är riktat till honom, ser han det som en återspegling av ett bredare engagemang vid Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskap i spetsforskning.

– Jag är mycket stolt över kvaliteten på forskningen producerad av mina kollegor och hoppas att detta ytterligare synliggör vår institution.

Prisceremonin äger rum i Stockholm den 9 december i Spegelsalen på Grand Hotel.

Biografi

David Seekell är född i Massachusetts, USA, 1986. Han har en kandidatexamen i naturresurser från University of Vermont och en doktorsexamen i miljövetenskap från University of Virginia 2014. David Seekell började forska vid Umeå universitet i juli 2016 som Wallenberg Academy Fellow. David Seekell bedriver forskning inom områdena akvatisk ekologi och globala livsmedels- och vattensäkerhet.

Artikel i Science:

Seekell, D.: Passing the point of no return. Science (2016) Vol 354 Issue 6315. 10.1126/science.aal2188

http://science.sciencemag.org/content/354/6316/1109.3

Om priset

Mer information om priset

För mer information, kontakta gärna:

David Seekell, Institutionen för ekologi, miljö och geovetenskapTelefon: 090-786 50 00
E-post: david.seekell@umu.se

Pressfoto för nedladdning. Foto: Markus Marcetic © Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse/Kungl. Vetenskapsakademien

Redaktör: Ingrid Söderbergh