"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2017-10-09

Science shops – intressant modell för samhällsutveckling

NYHET Ett tjugotal forskare mötte upp då Umeå universitet bjöd in till ett samtal om Science Shops, ett sätt att stärka samverkan mellan civilsamhällets organisationer och forskarvärlden. Bakom träffen stod Enheten för Externa relationer på Umeå universitet och Mötesplats Social Innovation tillsammans med doktoranderna Maxim Vlasov från Handelshögskolan och Aditya Pawar från Designhögskolan.

Samhället står inför komplexa samhällsutmaningar som kräver att vi samarbetar över sektorsgränser. Enheten för externa relationer arbetar med att stötta samverkan mellan universitetet och omgivande samhälle och utforskar alltid nya sätt för att underlätta detta. I våras medarrangerade vi konferensen Social Innovation i Norr och bjöd då även in till en forskarnätverksträff tillsammans med Mötesplats Social Innovation. Vi blev nyfikna på att lära oss mer om Science Shops och bjöd in Jens Dorland och Michael Søgaard Jørgensen från Aalborg Universitet samt Jens Sjölander från Mötesplats Social Innovation/Malmö högskola för att berätta om sina erfarenheter för forskare och personal från universiteten i Umeå och Luleå.

En utblick från Danmark

Jens Dorland har i sin avhandling bl.a. studerat erfarenheter av Science Shops i olika delar av Europa. Hans handledare är Michael Søgaard Jørgensen, som under mitten av 80-talet startade Danmarks första Science Shop. Michael beskriver hur Science Shops under 1970-talet började som ett initiativ i Nederländerna, som ett svar på samhällets och i synnerhet civilsamhällets (NGO:s) behov av forskningsbaserad kunskap, ofta i syfte att driva samhällsförändring.

Michael Søgaard Jørgensen berättar om Science Shops.
Michael Søgaard Jørgensen berättar om Science Shops.

Michael berättar att det förvånansvärt nog inte funnits några svenska exempel innan den Pop Up Science Shop som nyligen arrangerades inom ramen för Social Innovation Skåne. Science Shops, säger Michael, skall bygga på den öppna dörrens princip genom vilken det skall vara lätt för civilsamhällets aktörer att träda in i akademin och för forskarna att nå ut till civilsamhället. Universiteten, säger han, har mycket att vinna på att organisera Science Shops; t.ex. pedagogisk utveckling, främjande av studenters handlingskompetenser samt utveckling av nya forskningsfrågor och -projekt.

För kunskap eller påverkan

Jens Dorland beskriver med exempel från sin forskning olika exempel på hur Science Shops är organiserade och finansierade, där de vanligaste driftsformerna är som del av universitetet eller som en icke-vinstdriven organisation.

Jens Dorland berättar om olika former för Science Shops.
Jens Dorland berättar om olika former för Science Shops.

Jens säger att en Science Shop kan drivas från permanent eller tillfällig plats, och i olika grad drivas av en efterfrågan från externa behov och forskarnas egna intressen.  En Science Shop kan även ha olika roller, alltifrån en mer kunskapsförmedlande till en mer aktiv och påverkansorienterad roll.

Mötesplats Social Innovation och Science Shops

Jens Sjölander från MSI presenterade erfarenheter från de Pop Up Science Shops som under våren arrangerats inom ramen för projektet Social Innovation Skåne. I Skåne kallas det för ”Pop Up” då konceptet i Skåne inte haft en fast lokal, utan istället så att säga öppnat forskningsbutiken tillfälligt på olika platser. I Skåne har Science Shops även arrangerats inte bara med organisationer från det civila samhället, utan även med små och medelstora företag. Erfarenheterna har varit positiva och samtal pågår nu om möjligheterna att på Malmö högskola utveckla en mer permanent form för Science Shops i Skåne.

Framtiden, möjligheter och utmaningar

Dagen avslutades med gruppdiskussioner om möjligheterna att utveckla en Science Shop i Umeå, hur den då skulle organiseras och finansieras, samt vilka utmaningar man kunde se. Diskussionen lyfte positiva kommentarer om möjligheten att med stöd av en Science shop kunna arbeta mer med verkliga fall inom utbildningarna. En möjlighet som skulle kunna testas i Umeå är en utveckling av vårt arbete där studenter får lösa samhällsutmaningar från externa aktörer inom ramen för sin utbildning, med fördel kopplat till de globala målen för hållbar utveckling. Det finns många beröringspunkter med aktiviteter som vi redan idag arbetar med inom utbildningssamverkan och mötesplatser som t ex AIMday.

Delta i diskussionen

Det blir även möjlighet att fortsätta diskussionerna under konferensen Social Innovation i Norr som vi arrangerar i Umeå den 25 april, då vi kommer att lyfta goda exempel på sociala innovationer från Västerbotten och Norrbotten.

Arrangörerna och föreläsarna: Aditya Pawar, Anna Sandström Emmelin, Michael Søgaard Jørgensen, Maxim Vlasov, Jens Sjölander och Jens Dorland.
Arrangörerna och föreläsarna: Aditya Pawar, Anna Sandström Emmelin, Michael Søgaard Jørgensen, Maxim Vlasov, Jens Sjölander och Jens Dorland.

Är du intresserad av att veta mer om Science shops, forskarnätverket för social innovation eller konferensen Social Innovation i Norr är du välkommen att kontakta mig!

Anna Sandström Emmelin
Samordnare, Enheten för Externa Relationer.

Läs mer på:

socialinnovation.se/social-innovation/forskning-inom-social-innovationwww.transitsocialinnovation.eu/home www.livingknowledge.org

Redaktör: Anna Sandström Emmelin