"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2023-12-13

SCIFs Pris till yngre forskare 2023

NYHET SCIFs pris till yngre forskare tilldelas i år Med.dr Kristina Fagher, Lunds universitet och Fil.dr Michael Trotter, Umeå universitet.

imagexlla.png

Årets pristagare: Fil.dr Michael Trotter, Umeå universitet och Med.dr Kristina Fagher, Lunds universitet.

 

"Michaels forskning har undersökt de fysiska och psykologiska determinanterna för framgång inom e-sport och hur ungdomars deltagande påverkar deras fysiska och psykiska utveckling. Han är en av de första forskarna som fastställt kopplingen mellan hälsosamma livsstilsval och ökad prestation inom e-sport. Michaels forskning har också undersökt vilken roll stresshantering och självreglering spelar på mental hälsa och prestanda inom e-sport.

Även om det mesta av hans forskning sker inom området e-sport, bygger forskningen på mer generella koncept från idrotts-, utvecklings- eller hälsopsykologi.

Michael har bedrivit sin forskning i nära samarbete med akademiker i Asien, Europa och Oceanien under hela sin forskarresa. Dessutom har branschpartners varit involverade i att formulera forskningsidéer och aktiva i datainsamling för att koppla forskningsresultat till verkliga problem. Michael samarbetar aktivt med e-sportprogram för ungdomar i Europa och Oceanien för att hjälpa skol- och ungdomsledare att integrera fokus på fysisk och psykisk hälsa i sina program. Baserat på hans tidigare arbete planeras interventionsstudier för att förbättra e-sportspelarnas mentala hälsa och prestanda genom psykologisk färdighetsträning för att öka e-sportutövarnas självreglerande färdigheter.

Både under och efter sin doktorsexamen 2022 har Michael aktivt publicerat sitt arbete i internationella referentgranskade tidskrifter Michael är också aktivt involverad i utvecklingen av andra yngre akademiker. Michaels drivkraft och entusiasm för effektfull forskning framgår tydligt av hans tidigare erfarenheter och hans potential som en forskare som kan överbrygga klyftan mellan akademiker och industrin är mycket lovande.

SCIF ser Michael Trotter som en värdig mottagare av föreningens pris till yngre forskare."

Läs hela nyheten

https://scif.se/scifs-pris-till-yngre-forskare-2023/

 

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande

SCIF bildades 1897, arrangerade de olympiska spelen i Stockholm 1912 och var tillika byggherre av Olympiastadion. Mellan åren 1901 till 1926 anordnade SCIF Nordiska spelen, sju vinterspel av olympiskt format. Sedan 1906 delas årligen Idrottsskölden ut till gymnasister. 1908 påbörjade föreningen utgivning av en årsbok, Blå Boken. Forskare inom idrottsvetenskap belönas och Prinsens Plakett utdelas till förtjänta idrottsledare. SCIF:s Stora Pris, Årets idrottsförbund, instiftades 1967. Föreningen är också aktiva med att främja dagens idrott och dess framtid.