"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2012-11-30

SCIF:s stora forskningspris utdelas till idrottsforskaren Peter Hassmén

NYHET Peter Hassmén, forskare vid institutionen för psykologi och föreståndare för Umeå centrum för idrottsvetenskap (UCIV), mottar Sveriges Centralförening för Idrottens Främjandes (SCIF) stora pris för 2012.

Sveriges Centralförening för Idrottens Främjande (SCIF) har under många år bidragit med medel till svensk forskning i form av bidrag till internationellt utbyte i forskningsfrågor och olika projekt. För att stimulera till fortsatt forskning av hög kvalitet inom idrottsvetenskap i Sverige, ger SCIF ut två pris för högkvalitativ forskning som bedöms vara av stort värde för svensk idrott.

Motiveringen lyder:
SCIF:s stora pris går till en erfaren forskare, som under de senaste åren publicerat forskning som är av högsta kvalitet och är starkt relaterad till fysik aktivitet och idrott. 2012 tilldelas priset professor Peter Hassmén vid Umeå universitet.

- Jag är oerhört glad och stolt över priset och SCIF:s uppskattning av min mångåriga forskning med idrottspsykologiskt fokus. Forskning är en laginsats och jag vill därför gärna framhålla – och tacka – mina många duktiga medarbetare inklusive såväl tidigare som nuvarande doktorander, säger Peter Hassmén.

Mottagaren av SCIF:s pris i idrottsvetenskap kommer att erhålla 100.000 kr kontant, erhålla SCIF:s minnesplakett samt ges tillfälle att hålla en föreläsning om sin forskning för svensk idrottsrörelse.

Mer om forskningspriset i idrottsvetenskapPeter Hassmén

Redaktör: Anna Svanbeck