"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2014-04-29

Se föreläsningar från Samiska veckan på UR Samtiden!

NYHET Arrangemanget "Samisk kulturhistoria" var en del av Samiska veckan och ägde rum på Västerbottens museum 7 mars. Dokumenterade gjorde UR Samtiden och föreläste gjorde bland annat Marianne Liliequist, etnolog vid institutionen för kultur- och medievetenskaper.

På UR Samtidens webbsida kan du se en mängd av de föreläsningar som gavs under arrangemanget. Här presenteras några av dem. Följ länkarna för att se föreläsningarna i sin helhet.

Äldre samer - resurs i kampen för kulturell överlevnad

Marianne Liliequist - etnolog institutionen för kultur- och medievetenskaper

Samerna var ett majoritetsfolk i norra Sverige ända tills nybyggarna kom på 1800-talet. Då skapades spänningar mellan samer och nybyggare, och tvister i domstol gick nästan alltid till nybyggarnas fördel. Rasismen som i dag lever kvar som en vardagsrasism var för 100 år sedan rasideologisk, och samerna behandlades som mindre värda och lägre stående. Marianne Liliequist, professor i etnologi vid Umeå universitet, berättar hur hon ser på äldre samer som en resurs för att förmedla både praktisk kunskap, värderingar och muntlig tradition.

Se föreläsnignen på UR Samtiden

Skogen, myren, människan och renen

Krister Stoor - Samiska studier

Krister Stoor, språkforskare vid Umeå universitet, pratar om överföringen av kunskap bland skogssamiska renskötare: om hur berättelser delas, och om hur de äldre har en betydande roll både inom gruppen och externt.

Se föreläsnignen på UR Samtiden

Mitt språk är mitt land

Coppélie Cocq -HUMlab

Folkloristen Coppélie Cocq arbetar med samiska studier vid Umeå universitet. Hon berättar om hur Twitter och andra sociala medier påverkar den samiska identiteten och de samiska språken. För de flesta är språket viktigt för identiteten, och för urfolk som samer är språket än mer centralt. Alla samiska språk anses vara hotade, det gäller också nord-, syd och umesamiska i Sverige. Också utåt är språket ett politiskt begrepp och en identitetsmarkör.

Se föreläsnignen på UR Samtiden

Samisk kulturhistoria var ett arrangemang av Västerbottens museum med stöd från Umeå2014.

Redaktör: Therese Högberg