"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2006-08-24

Se hjärnan! Evolutionen • Forskningen • Sjukdomarna • Framtiden 3 september–22 oktober 2006 p...

NYHET En utställning för alla sinnen. Den mest komplexa struktur vi känner till är vår egen hjärna. Ny teknik har skapat fantastiska möjligheter att visualisera hjärnans uppbyggnad och funktioner. Detta tar utställningen Se hjärnan! fasta på.

Välkommen till pressvisning torsdag den 31 augusti kl 10.00

Forskare hävdar att vi har producerat mer kunskap om den mänskliga hjärnan under de senaste tio åren än under människans hela tidigare historia. Vi börjar nu förstå vad hjärnan gör och hur den fungerar – bland annat genom att vi idag kan se rakt in i den levande organismen.

I 14 olika stationer skildrar utställningen "Se hjärnan!" hur vårt nervsystem fungerar, hur hjärnan utvecklats under 500 miljoner år, hur nervcellernas minsta delar är konstruerade, vilka sjukdomar som drabbar oss, hur minnet fungerar och hjärnans framtida utveckling. Via interaktiva stationer kan besökaren ge sig ut på egen upptäcktsfärd genom det centrala nervsystemet.

"Se hjärnan!" är producerad av Riksutställningar med stöd av Vetenskapsrådet och KK-stiftelsen. Till utställningen hör en webbplats: www.forskning.se/sehjarnan och en film av Agneta Ginsburg där svenska hjärnforskare spekulerar över historia, kognition och medicin.

I en särskild Umeå-del som producerats av Bildmuseet och informationsenheten vid Umeå universitet, visas hjärnforskning vid Umeå universitet. Tidningen "Hjärnkoll" presenterar elva Umeåforskare och ingår i utställningen. Hjärnforskaren Anders Sandberg från Stockholms universitet och Kungliga Tekniska Högskolan som är projektets vetenskapliga producent, medverkar vid pressvisningen.

Programverksamhet

Till utställningen hör en omfattande programverksamhet. Tretton hjärnforskare från Umeå berättar om sina aktuella projekt i en serie föreläsningar. Besökare får möjlighet att prova en stroke-simulator, träna sitt minne i datorbaserade minnesträningsprogram, eller testa om man är en kvälls- eller morgonmänniska.

För information om föreläsningar och övrig programverksamhet: www.bildmuseet.umu.se

För mer information

Brita Täljedal, intendent; brita.taljedal@bildmuseet.umu.se; 090-786 77 14 eller Monica von Stedingk, informationsansvarig; monica.von.stedingk@bildmuseet.umu.se; 090-786 56 08

Redaktör: Carina Dahlberg