"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-03-22

Se Stina Janssons vetenskapslunch

NYHET Miljökemist Stina Jansson berättade förra torsdagen på Kafé Station om sitt projekt i Afrika som handlar om att rena avloppsvatten med avfall från jordbruket för en blandad publik. Den filmade föreläsningen går att se i efterhand.

Stina Jansson är biträdande lektor i förbränningskemi. Foto: Ulrika Bergfors Kriström.

Forskningen som Stina Jansson presenterade i sin föreläsning rör ett projekt som finansieras av Vetenskapsrådet. Syftet är att studera förekomst och avskiljning av föroreningar i avloppsvatten för att möjliggöra användning av detta vatten inom jordbruk i länder med svår vattenbrist.

– Vi tittar särskilt på avskiljning i småskaliga decentraliserade avloppsreningssystem (så kallade DEWATS) och hur biokol producerad från lokalt tillgängliga jordbruksrester kan användas som adsorbent i sådana system, för att fånga upp och immobilisera föroreningarna i avloppsvattnet, säger Stina Jansson.

Hennes forskning är viktig för att förebygga miljö- och hälsorelaterade risker i samband med användning av avloppsvatten för bevattning i länder med vattenbrist, särskilt för många av världens minst utvecklade länder. Som studieobjekt i detta projekt har hon valt Tanzania och Marocko, som båda har hög vattenstress men olika geografiska/topografiska förhållanden och typer av jordbruk.

Stina Janssons forskargrupp studerar förutom biokol hur organiska miljögifter bildas, omvandlas och bryts ned i förbränning och andra termiska processer.

Stina Janssons föredrag filmades och har lagts upp på universitetets Vimeo-sida.

Se filmen

Om Vetenskapsluncherna

Umeå universitets vetenskapsluncher är väletablerade och firar i år tioårsjubileum. De ger forskarna möjlighet att på ett enkelt och direkt sätt presentera en del av sin forskning för intresserade Umeåbor. Under vårterminen anordnas åtta vetenskapsluncher på Kafe Station med start klockan 12:15. Arrangemanget är gratis.

Läs mer om programmet våren 2016

Redaktör: Ingrid Söderbergh