"False"
Hoppa direkt till innehållet

Studenter som inte bytt lösenord sedan 7 maj kan inte logga in på studentwebben. Läs hur du byter lösenord.

printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2008-12-09

Sega strukturer bromsar damhockeyn

NYHET Kajsa Gilenstam är i slutskedet av sin forskarutbildning där skillnader mellan dam- och herrhockey ligger i fokus. Vid en lunchträff på IKSU onsdagen 9 december höll hon en föreläsning på temat Ishockey – kvinnor på manligt territorium.

– Man kan inte jämföra dam- och herrhockey, klargjorde Kajsa Gilenstam redan inledningsvis.
Hon förklarade att skillnaderna är för många och förutsättningarna för olika. Genom intervjuer och enkäter med både manliga och kvinnliga hockeyspelare har hon fått svar som hon sedan tolkat utifrån ett symboliskt, strukturellt och individuellt perspektiv. Symboliskt är ishockey manligt, vilket försvårar för kvinnliga spelare. Även strukturellt har männen fördel i fråga om träningstid, sponsorer och publik. Det individuella är effekten av de andra perspektiven, och styr de kvinnliga spelarnas förväntningar, vilket stöd och hinder de möter, identitetsbild samt mål och prioriteringar.

Kajsa Gilenstam har kommit fram till att symbolbilden av kvinnan som en sämre idrottare påverkar strukturella förhållanden i damhockeyn. Detta förhindrar ifrågasättandet av de strukturella skillnaderna, som i sig påverkar prestationen och förstärker symbolbilden. Ibland tas de strukturella skillnaderna för så självklara att de kan vara svåra att se. Kvinnliga hockeyspelare ser sig själva som annorlunda är andra kvinnor och ifrågasätter inte symbolbilden av kvinnan och den kvinnliga idrottaren.
– För att ishockeyn ska bli en idrott där alla aktiva har samma möjligheter att utvecklas behövs insatser där både informella och formella strukturer beaktas, sa Kajsa Gilenstam.

Christina Sjögren var en av åhörarna och hon kunde känna igen sig den verklighet Kajsa Gilenstam berättade om. Christina spelade själv hockey till 14 års ålder. – Sedan förväntades man som tjej att sluta och satsa på något annat. Det blev väldigt tydligt att killarna fick stöd men inte tjejerna, och då var man så ung att man nästan inte visste att man kunde stå upp för sig och det man ville göra, säger hon.
Christina tror att stödet hemifrån och från tränare är viktigt för kvinnliga hockeyspelare, likaså att de tidigt betonar att det inte är konstigt att en tjej spelar hockey.

Redaktör: Anja Hansen