"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2011-01-17

Seminar om Reinbeitekonvensjonen, samisk historie og dokumentasjon av samisk tilstedeværelse innenfor det samisk på Helgeland og Vasterbotten

NYHET Sijti Jarnge/Samisk kultursenter i Hattfjelldall og Høgskolen i Nesna arrangere angitte seminar også i 2010. Seminaret er fastsatt til 26 og 27 januar 2010 og vil også denne gangen foregå på Sijti jarnge/Samisk Kultursenter i Hattfjelldal og på Sameskolen i Hattfjelldal i Norge.

Arrangørene ønsker dette året å sette fokus på følgende tema:

1. Reinbeitekonvensjonen – historikk, status og veien videre.

2. Historisk dokumentasjon av samisk tilstedeværelse i det sørsamiske
området – ”samiske rummet”

3. Sørsamisk historie – språk og litteratur, religion, promærnøringer
og næringsveier.

Arrangørene ser på gjennomføringen av et slikt seminar som et viktig bidrag for å styrke og synliggjøre de sørsamiske samfunn i regionen, nasjonalt og grenseoverskridende. Arrangørene vil bruke seminaret til en møteplass der same i regionen, forskere, næringsutøvere, ansvarlige institusjoner, norske, svenske og samiske politikere og byråkrater og andre interesserte kan møtes for å diskutere og finne løsninger på utfordringer for det samiske folk i regionen. Ikke minst vil seminaret bli en viktig arena for å sikre
oppfølging av de konkrete tiltak som de ulike aktørene har ansvar for.

http://www.hinesna.no/node/4176

Påmeldingsfrist: 20.januar 2010.

NB! Mat og overnatting bestilles direkte til Hattfjelldal HotellTelefon +47 75 18 50 50E-post: info@hattfjelldalhotell.no