"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2016-11-16

Seminarium belyser sjukvård av för tidigt födda barn

NYHET I samband med Världsprematurdagen den 17 november arrangerar Umeå universitet tillsammans med Svenska Prematurförbundet, Lilla barnets fond och Svenska Neonatalföreningen ett seminarium som belyser sjukvård av för tidigt födda barn —från vårdtiden på neonatalavdelningen till vad som händer när barnen och deras familjer möter barnavårdscentraler, förskola och skola.

I Sverige finns idag över 100 000 för tidigt födda barn under 18 år. Varje år föds ytterligare 6 500 barn och antalet växer för varje år. De mycket för tidigt födda barnen är i behov av avancerad sjukhusvård i flera månader, ibland endast tillgänglig långt från bostadsorten.

Trots att samhället i längden vinner på att hjälpa dessa barn till livslång hälsa finns idag stora skillnader i det medicinska, psykosociala och pedagogiska stöd som erbjuds av landsting och kommuner.

Under konferensen Världsprematurdagen - Från intensivvård till vardag deltar en mängd inbjudna experter. De kommer bland annat att diskutera hur samhället genom att öka resurserna till forskning och neonatalvård samt genom att stärka samordningen mellan sjukhus, BVC, förskola och skola kan minska de hälsokomplikationer som kan uppstå senare i livet hos för tidigt födda barn.

Länk till seminariesprogrammet

Detta är ett gratis seminarium som är öppet för allmänheten.

Tid: Torsdag 17 november kl  16.30-20.00

Plats: Bergasalen, Norrlands universitetssjukhus (se karta)

Anmälan: görs via länk

Redaktör: Daniel Harju