"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2015-02-10

Seminarium: Människor som inte kan föra sin egen talan

NYHET Medicinska fakultetens kommitté för etikfrågor inbjuder till seminarium den 18 februari, med titeln: Människor som inte kan föra sin egen talan – ett forskningsetiskt dilemma.

Vem är beslutsoförmögen i forskning? Hur bedömer man det? Vem beslutar? Ska samma regler gälla vid forskning som vid vård? Hur hantera forskning vid akuta tillstånd? Hur hantera situationer när medvetenheten varierar?

Datum: Onsdagen den 18 februari 2015
Tid: kl. 13.00–16.30
Plats: Betula, 6 M (karta)

Program

13.00–13.10 Välkomna samt presentation av frågeställningar och deltagare
Gisela Dahlquist, senior professor i pediatrik, Umeå universitet, ordförande i kommittén för etikfrågor

13.10–13.40 Utredningens arbete – med fokus på problemen idag och möjliga lösningar
Emil Bergschöld, huvudsekreterare, Utredningen om beslutsoförmögna personers ställning i vård, omsorg och forskning (S2012:06)

13.40–14.10 Skyddet av den beslutsoförmögna forskningspersonen – mer skenbart än äkta?
Linus Broström, etiker, Lunds universitet

14.10–14.40 En ny EU-förordning för kliniska prövningar av humanläkemedel - möjligheter att inkludera försökspersoner som inte är beslutskompetenta
Maria Wästfelt, departementssekreterare på Utbildningsdepartementet

14.40–15.00 Kaffe

15.00–15.15 Är det oetisk forskning att utesluta människor med demens, delirium, psykos och depression?
Yngve Gustafson, professor i geriatrik, Umeå universitet

15.15–15.30 Etiska problem för forskning på patienter med neurokirurgiska problem
Lars-Owe Koskinen, adjungerad professor, Umeå universitet

15.25–16.30 Paneldiskussion. I panelen ingår Michael Haney och Bruno Hägglöf förutom alla inledare.

Välkomna!

Kommittén för etikfrågor:

Gisela Dahlquist (ordförande)Thomas BrännströmSture ForsgrenLillemor Lundin OlssonMargareta Molin ThorenMikael SandlundErik LundgrenBruno Hägglöf
Marianne Hultmark (sekreterare)

Redaktör: Lena Åminne