"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2005-11-18

Seminarium med brottsoffer i fokus – 22 november

NYHET För drygt två år sedan startade forskningsprojektet ”Brottsoffer i rättsväsendet”, vid Umeå universitet. Vid ett seminarium presenteras nu vad som hittills kommit fram. Särskilt utsatta brottsoffergrupper, som barn och kvinnor, står i fokus för några av delprojekten.

– Behovet av att uppmärksamma brottsoffers utsatthet är stort. Vi undersöker bland annat varför barn som bevittnar våld mellan sina föräldrar inte ses som utsatta för brott, vilka ekonomiska konsekvenser det blir – för både offer och samhälle – av mäns våld mot kvinnor och om offer för hatbrott bemöts på ett korrekt sätt av åklagare och polis, säger universitetslektor och projektledare Görel Granström, juridiska institutionen, Umeå universitet.

Forskningsprojektet har nu kommit halvvägs. Forskarna i de olika delprojekten kommer vid seminariet tisdagen den 22 november att berätta vad deras studier visar i dagsläget. Frågeställningar som bland annat berörs är hur de lagar som ska ta tillvara brottsoffers rättigheter fungerar. Kan tillämpningen av lagarna bli bättre? Är det i domstolen som det finns föråldrade värderingar om hur man ska uppträda för att ses som ett riktigt brottsoffer?

Några talare och rubriker ut programmet:

Katarina Weinehall: Mannens våld har ett högt pris – vem betalar?

Ruth Mannelqvist: Ekonomiska ersättningar till brottsoffer – rådande normer och aktuella förändringar.

Görel Granström: Heteronormativa strukturer i rättsväsendet – frågor kring HBT-personer som brottsoffer.

Anna Jessen: Våldsutsatta kvinnor i sjukskrivning och rehabilitering.

Hela programmet finns på: www.jus.umu.se/forskning/Forskningsteman/Brottsoffer/Forskarseminarium.htm

Forskningsprojektet Brottsoffer i rättsväsendet omfattar fyra disputerade forskare och fem doktorander, samtliga verksamma vid juridiska institutionen, Umeå universitet. Projektet har en tydlig genusrättslig profil och har samlat en kompetens inom den viktimologiska forskningen kopplad till rättsväsendet som inte finns på någon annan juridisk institution i landet.

Tid: tisdag 22 november, klockan 13.00-17.00,
Lokal: S 213H, Samhällsvetarhuset, plan 2, Umeå universitet.

Kontaktperson:

Görel Granström, projektledare, juridiska institutionen, Umeå universitet:Tel: 090-786 74 18Mobil: 070-358 72 85
E-post: gorel.granstrom@jus.umu.se

Redaktör: Carina Dahlberg