"False"
Hoppa direkt till innehållet
printicon
Huvudmenyn dold.
Publicerad: 2019-03-01

Seminarium om regionala utvecklingsstrategier

NYHET Den 1 mars höll Linus Lundström, doktorand vid Charles Darwin University i Australien, ett intressant seminarium om regionala utvecklingsstrategier: positiva och negativa urbana spridningseffekter, och förhållandet mellan staden och glesbygden

Som en del av Umeå Arctic Seminars-serien hade vi nöjet att lyssna på Linus Lindström, doktorand vid Charles Darwin University i Australien, men verksam vid Arcum vid Umeå universitet.

Hans forskningsintressen handlar om regional utveckling, glesbygd och urbanisering, samhällskrafter och särskilda aspekter av det arktiska sammanhanget.

Linus forskning görs som en del av projektet Cities of the North, och han undersöker och jämför regional utvecklingspolitik i glesbefolkade norra områden över hela världen, samt akademikers arbetsförflyttning och glesbygdsförlopp med fokus på Västerbotten i Sverige och norra Australien i Australien.

Seminariet utmanade gängse normer om stadens roll och diskuterade och jämförde olika strategier för regional tillväxt samt utveckling i flera nordliga områden i Skandinavien, Nordamerika och Australien.